Gör polisen en orosanmälan till socialtjänsten om du blir dömd för ringa stöld?

Hej, Om jag döms för 10 fall av ringa stöld (fusk med självscanning), är det då troligt att polisen kommer göra en anmälan till socialen? Jag har delad vårdnad av mina två barn, har aldrig blivit dömd tidigare och barnen lever under mycket bra förhållanden både hos mig och pappan. Jag har otrolig ångest och mår fruktansvärt dåligt för det som hänt och vill absolut inte att barnen ska behöva veta eller utsättas för jobbiga samtal med socialen. Brukar polisen anmäla till socialen vid den här typen av brott?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Förstår att du mår dåligt över vad som hänt och att du inte vill att dina barn ska få reda på det, jag ska göra mitt bästa med att försöka besvara din fråga utefter den informationen jag fått och vill uppmana dig att inte stressa allt för mycket, även om det såklart är svårt! Kan direkt säga att jag inte tror att de kommer att göra en orosanmälan p.g.a. att du dömts för ett ringa ekonomiskt brott, men att, om de skulle göra det, den inte kommer att leda någonstans om det inte råder missförhållanden i hemmet, och att socialtjänsten ofta hanterar sådana här situationer mycket bra och kommer att göra eventuella samtal med dina barn så bra som möjligt.  

Anmälningsplikt för poliser 

Svaret på din fråga finner vi i framförallt Socialtjänstlagen (SoL) och polislagen. Till att börja med ska sägas att personal inom polis, skola, hälso- och sjukvård är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om det finns misstanke om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa (14 kap. 1§ SoL). Anmälningsskyldigheten innebär att polisen, vid misstankar om brott mot en person som har barn eller vid misstanke om att ett barn far illa, är skyldig att göra en orosanmälan (14 kap. 1 § socialtjänstlagen). Polisen ska dessutom kontinuerligt samarbeta med socialtjänsten (6 § st 2 polislagen), men det är sedan socialtjänsten som ska säkerställa att barnen inte far illa.

Är det troligt att polisen kommer att göra en orosanmälan i ditt fall?

Det är inte helt lätt för mig att svara på hur polisen kommer att välja att agera eller hur deras rutiner ser ut i praktiken. Eftersom du inte är skyldig till ett våldsbrott, inget brott begåtts mot dig eller mot en annan person av dig och eller det finns något annat som tyder på att dina barn skulle fara illa i hemmet gör jag dock bedömningen att en orosanmälan troligen inte behöver eller kommer att göras. Att du är dömd för ringa stölder är inte något som har en direkt koppling till en oförmåga att kunna ta hand om sina barn, att det skulle föreligga missförhållanden i hemmet eller att du inte skulle ta hand om dem väl. Det är ett ekonomiskt brott som inte antyder att du har varken våldskapital eller att socialtjänsten borde ingripa.

Hoppas att du fick svar på din fråga och att allt går bra. Om det fortfarande är någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Alexandra Holmér SposatoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”