Gör man sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell posering om man går på sexklubb?

Jag har en fråga om brottet sexuellt utnyttjande av barn för sexuell posering. Jag undrar om den som går på en sexklubb och passivt beskådar att ett barn som han inser är under 18 år poserar sexuellt gör sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell posering?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att vara skyldig till brottet utnyttjande av barn för sexuell posering krävs det att ett par olika rekvisit ska vara uppfyllda (6 kap. 8 § brottsbalken). Först och främst krävs det att det gäller ett barn under 15 år. Rör det sig om ett barn mellan 15 och 18 år kan man dömas om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Här krävs det endast att poseringen typiskt sett skulle skada barnets hälsa eller utveckling. Det kan till exempel vara när poseringen skett i utbyte mot ersättning, under tvång, om barnet vilseletts eller övertalats eller om poseringen skett i en för barnet typiskt sett skadlig miljö som till exempel en sexklubb (prop. 2004/05:45 s. 147).

Vidare krävs det att personen har främjat eller utnyttjat att ett barn utför eller medverkar i sexuell posering. För att främjande ska vara uppfyllt så krävs det till exempel att personen kan ha skapat möjlighet eller underlättat för barnet att posera genom att ställa en lokal till förfogande för poseringen. Den som driver en sexklubb kan därför bli ansvarig på denna grund. För utnyttjande krävs det istället att personen har dragit ekonomisk vinning eller annan fördel av att ett barn utför sexuell posering (prop. 2004/05:45 s. 146). En sådan annan fördel än rent ekonomisk kan vara den som besöker en sexklubb för att titta på ett barn som poserar sexuellt (prop. 2004/05:45 s. 96).

För att svara på din fråga så kan alltså den som går in på en sexklubb och beskådar ett barn som poserar sexuellt bli dömd för utnyttjande av barn för sexuell posering eftersom man då utnyttjat barnet för sin egen sexuella tillfredsställelse. Att man är passiv och inte till exempel betalar för att se barnet posera sexuellt har alltså ingen betydelse. Åldern på barnet har inte heller någon betydelse eftersom sexklubbar är en sådan miljö som typiskt sett är skadlig för barnets hälsa och utveckling. Därför kan man bli dömd även om det gäller ett barn mellan 15 och 18 år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva LindsjöRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”