Gör en förälder sig skyldig till ett brott om föräldern gömmer undan barnens pass?

Hej, lever med en kvinna som har två barn sedan tidigare med en annan man. Han hotar nu med att "dra in barnes pass", eller han kommer förmodligen att låtsas att han har tappat bort passen och då kommer de att spärras. Gör man dig skyldig till något brott om man låtsas tappa bort passen?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!

Hur jag uppfattar förutsättningarna i din fråga

Jag uppfattar frågan som att din nuvarande partner har två barn tillsammans med sin före detta partner. Den före detta partnern vill inte att du och din partner åker utomlands tillsammans med deras gemensamma barn. Han har hotat att hålla barnens pass gömda för att hindra er från att åka. Din fråga är nu om han gör sig skyldig till ett brott genom att hålla barnens pass gömda.

Det framgår inte av din text om din partner och hennes före detta partner har gemensam vårdnad om barnen, men eftersom ingenting annat framgår, så utgår jag ifrån att de har det.

Tillämplig lag

För att kunna svara på din fråga behöver vi dels kika på föräldrabalken (FB), dels brottsbalken (BrB).

Din partner och hennes före detta partner har båda två rätt att ha hand om passen

I lagen står det att vårdnadshavaren har rätt och en skyldighet att ta hand om allting som rör barnet (6 kap. 11 § första stycket FB).

Det står också att om båda föräldrarna är vårdnadshavare så gäller bestämmelsen båda två. Vem som har rätt att ha hand om barnens pass beror alltså på om din partner och hennes före detta partner har gemensam eller ensam vårdnad (6 kap. 13 första stycket FB).

Har de gemensam vårdnad har båda två rätt att ha hand om och använda passen.

Det rör sig inte om en stöld

Innan vi kan gå in på brottet om egenmäktigt förfarande måste vi konstatera att det inte är en stöld.

Det blir inte tal om stöld. Eftersom partnern har rätt att använda passen kan han inte anses ha tagit passen utan lov. Passen tillhör honom till barnen är 18 år, och han har därför inte tagit något som tillhör någon annan. Sedan måste även tagandet ha inneburit en skada, och i tidigare rättsfall har man sagt att ett pass saknar ekonomiskt värde. Att det kostar pengar att skaffa ett nytt är inte tillräckligt, och ett värde på svarta marknaden räknas inte (8 kap. 1 § BrB).

Kanske egenmäktigt förfarande – men inte troligt

Man kan säga att bestämmelsen om egenmäktigt förfarande är en slags slasktratt som fångar upp de handlingar som inte omfattas av stöldbestämmelsen.

I ert fall är däremot förutsättningarna något annorlunda mot vad de är i vanliga fall. Även här ska det röra sig om att man utan lov tagit något. Vi har sedan tidigare bedömt att han har rätt att använda passen. Därför kan han inte heller anses ha gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande. Åtminstone har inte din partner bättre rätt till passen än vad han har (8 kap. 8 § första stycket BrB).

Det finns ett hovrättsfall från Hovrätten för Nedre Norrland med målnummer: B 2165-16, som i princip är identiskt med din fråga. Där har hovrätten på samma sätt som jag nu redogjort för, kommit fram till att personen inte kunde anses ha gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande.

Mot bakgrund av det vi nu har kommit fram till, så gör din partners före detta partner inte sig skyldig till något brott genom att gömma undan passen.

Bra att känna till

Att mannen vägrar din partner att använda barnens pass är enligt mig ett tecken på samarbetssvårigheter mellan vårdnadshavarna. Även om det i sig inte är tillräckligt allvarligt för att slå ut barnens bästa av att ha en nära och god relation till båda sina föräldrar, så kan det vara en av sakerna som grundar en talan om ensam vårdnad.

Jag säger inte att din partner ska stämma sin före detta partner och kräva ensam vårdnad enbart på denna grund, utan jag vill endast upplysa er om att möjligheten finns, om problemen skulle bli värre, eller om det redan finns andra existerande samarbetssvårigheter som jag inte vet om.

Mitt råd

Först och främst vill jag råda er att försöka prata med mannen igen. En fredlig lösning är alltid att föredra, och kanske är det så att ni kommer att komma fram till en lösning eller kompromiss som passar er alla. Ett "hot" om vårdnadstvist kan vara ett effektivt sätt att få igenom sin vilja, men det kan även leda till sura miner och bråk. Jag råder er därför att inte använda det argumentet det första ni gör.

En rättsprocess bör alltid komma i andra hand, bl.a. för att de är tidskrävande och kostar mycket pengar. Skulle ni inte komma fram till en fredlig lösning, har ni möjlighet att stämma mannen. Domstolen kan då ge mannen ett föreläggande, och i princip tvinga mannen, att ge passen till din partner. Går det så här långt är mitt råd att kontakta en advokat, som kan instruera er mer om förfarandet i domstol.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och att situationen löser sig på bästa sätt för er alla!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo