Golvskador i hyresrätt

Min pappa flyttar till en ny lägenhet. Upptäcker då att där är fyra blå fläckar på golvet under sängbenen. Sängbenen hade tussar. Sängen användes inte utan stod ensam i ett gästrum.

Min pappa har betalat ca 800 000:- i hyra under dessa 8 år som han har bott där. Han har aldrig behövt renovera lägenheten. Hyresvärden kräver nu att pappa som är 83 år ska betala kostnaden för hantverkare och en ny plastmatta.

Är detta rimligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är vanligt förekommande vid uthyrning av bostäder och jag ska nu redogöra för den rättsliga situationen för frågor av detta slag. 12 kap. Jordabalken (JB) som även kallas hyreslagen, reglerar avtalsförhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst.

En hyresgäst kan inte bli ekonomiskt ansvarig för normal förslitning/slitage. Som huvudregel skall hyresvärden stå för underhåll av lägenhet under hyrestiden, såsom målning, tapetsering och annan sedvanlig reparation, 12 kap. 15 § JB. En hyresgäst har dock en skyldighet att använda lägenheten med aktsamhet. Genom denna vårdplikt ska hyresgästen ta hand om vardaglig skötsel av lägenhet och se till att skador inte uppkommer, 12 kap. 24 JB. Detta gäller även andra utrymmen såsom eventuella förråd och källare.

Normalt slitage får skilja sig ifrån rena skador, som också kan kallas för onormalt slitage. Hyresgästen skall i dessa fall om rena skador ersätta all skada och som den har vållat, ett ansvar som även täcker vårdslöshet av andra som vistas i lägenheten såsom gäster och hantverkare, 12 kap. 24 JB. Däremot så svarar inte hyresgästen för skada genom olyckshändelse. Gränsdragningen mellan normalt slitage och skador kan vara svår, speciellt vid skador på tapeter, väggar och som i detta fall, märken på golv. Om märkena under sängen är resultatet av normalt slitage eller en skada är alltså en bedömningsfråga. Enligt min mening är det vanligt förekommande att det uppstår märken under benen på en säng som har stått under en lång tid och därmed utgöra normalt slitage. Det kan dock gå åt andra hållet beroende på hur allvarliga dessa märken är.

Enligt rättspraxis så är det hyresvärden som har bevisbörda, alltså måste kunna styrka, att skadan uppstått under hyrestiden, NJA 1987 s. 668. Eftersom det kan vara svårt att styrka att hyresgästen ansvarat för en viss skada har man dock ansett att vid vissa typiska och ovarsamma skador, så ska dessa antas ha vållats av hyresgästen om det inte finns omständigheter som pekar på något annat, NJA 1975 s. 657. I sådana fall är det din far som har bevisbörda på att skadorna har uppkommit på annat sätt.

Försök lösa situationen med hyresvärden genom att invända att det är fråga om normalt slitage eller att din far inte har varit vårdslös, vilket är ett krav för skadeståndsansvar. Du skriver att han inte har använt sängen – om denna stått orörd är detta såklart ett bra argument att framföra. Undersök också om det finns något besiktningsprotokoll från inflyttning som tar upp något till er fördel.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Victor EizykRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”