Godtrosförvärv när inte alla delägare har samtyckt till försäljning

2015-11-28 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Om en båt har två ägare, dvs samägd egendom, måste då båda dessa parter anges som säljare på köpekontraktet och således också båda två signera kontraktet? Eller räcker det med att en av parterna uppger sig som säljare?Har råkat ut för ett fall där jag köpt en båt och nu visar det sig att personen som uppgett sig som säljare i själva verket endast ägde 50% av båten. Vad händer i detta fall?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en delägare till viss egendom ska få förfoga över egendomen, t.ex. genom att sälja den, krävs att alla delägare samtycker till det (2 § samäganderättslagen). Det här förutsätter inte att alla skriver på kontraktet, utan delägarna kan godkänna det på i stort sett vilket sätt som helst.

I ditt fall får jag uppfattningen att du har fått reda på att säljaren inte hade fått den andra delägarens godkännande att sälja båten till dig. Frågan är om det här påverkar din rätt till båten.

För att inte delägaren som inte hade godkänt försäljningen ska få rätt till sina 50 % gentemot dig, dvs. ha en rätt att använda båten som kan riktas mot dig, krävs att du var god tro om säljarens rätt att sälja egendomen. För att du ska vara i god tro krävs det att du inte insåg eller under omständigheterna inte borde ha insett att säljaren inte fick sälja 100 % av båten (2 § godtrosförvärvslagen). Den här bedömningen blir väldigt svår att göra i brist på vidare information om omständigheterna vid försäljningen i ditt fall.

Om det är så att du inte var i god tro, dvs. att du borde ha insett att det fanns en ytterligare delägare som inte hade gett sitt godkännande till försäljningen, har du endast rätt till 50 % ägande av båten och du måste då t.ex. dela användandet av båten. Du har däremot ingått ett avtal med säljaren om att köpa hela båten. Det här avtalet är giltigt även om delägaren har rätt till 50 % av båten och du kan därför kräva säljaren på ersättning för de 50 % av båten som du inte har rätt till men har betalat för. Därutöver kan du t.ex. har rätt till ersättning för kostnaden att köpa ur delägaren, om den kostnaden överstiger det du har betalat för dessa 50 %.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (740)
2020-11-24 En person har en skuld i Litauen, vad kan hända om personen flyttar tillbaka?
2020-11-21 Behöver jag betala en sent skickad faktura?
2020-11-18 Skuldsanering och rätt till ersättning för en fordran
2020-11-15 Är jag skyldig att betala skuld till dödsboet efter min fars bortgång?

Alla besvarade frågor (86473)