Godmanskap för 80-åring

2016-06-29 i God man
FRÅGA
Hej, jag har en fråga gällande god man. Har jag rätt att bli god man för min 80-åriga mamma? Hur skall jag i sådana fall gå till väga?
SVAR

Hej!

Er fråga berör förhållanden kring godmanskap, vilket regleras i Föräldrabalkens (1949:381) 11 kapitel.

Enligt 11:4 § i Föräldrabalken (FB) skall rätten anordna en god man för den som:
"på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person". Hög ålder kan i detta fall liknas till "liknande förhållande", vilket möjliggör för er att ansöka om godmanskap för er mor.

Märk väl att godmanskap enligt 11:4 § FB inte får förordnas utan samtycke:
"beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas". Det krävs alltså att er mor samtycker till ert godmanskap, eller att hon är i ett sådant tillstånd där hon inte kan avge samtycke.

I 11:15 § FB regleras vilka som får ansöka om godmanskap:
"...förmyndare, den som ansökningen avser, om han eller hon har fyllt sexton år, samt av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar". Som barn och därav närmsta släkting är det alltså möjligt för er att ansöka om godmanskap för er mor. En sådan ansökan skall enligt 11:25 § FB lämnas in till behörig domstol där den enskilde är folkbokförd.

Hoppas detta besvarat er fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (488)
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare
2021-01-01 Hur avsätter man god man?

Alla besvarade frågor (88082)