Godmanskap - ett frivilligt stöd

FRÅGA
Hej!Är det alltid så att det utses en god man när en person blir dement?Jag och min syster har hjälpt vår far med diverse saker, bland annat hans eknomi.Vi har fullmakt i banken och allt löper på bra.Om han skulle bli betydligt sämre och dement vad händer då? Kan vi fortsätta som vi gör? Vi har även 2 brödrar, pappa är far till alla barnen och vi har samma mamma som inte lever längre.HälsningarRegina
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Godmanskap är frivilligt och kan anordnas av rätten om någon på grund av exempelvis sjukdom eller psykisk störning behöver hjälp med att bevaka sin rätt, 11 kap. 4 § föräldrabalken (1949:381). Om ni mot förmodan vill ha hjälp i framtiden, så kanske ett godmanskap inte är tillräckligt eftersom en god man de facto endast är ett slags ombud. En svår dement person som inte kan ta hand om sig själv kan mista sin rättsliga handlingsförmåga och kan således inte träffa avtal. En förmyndare kan vara aktuellt i så fall, vilken kan företräda er far i de angelägenheter som ni bestämmer, exempelvis vad gäller banktillgodohavanden. Rätten beslutar om både godmanskaps och förmyndarskap, 11 kap. 4, 7 och 8 §§ föräldrabalken.

Det är upp till er om ni väljer att tillgodose er fars behov genom fullmakt i egenskap av anhöriga. Det är inget hinder juridisk sett.

Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.

Föräldrabalken.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (441)
2020-06-30 Kan god man bestämma över huvudmannens mediciner?
2020-06-30 Vilka skyldigheter har man som god man och när kan ett godmanskap upphöra?
2020-06-30 Hur blir man god man till en anhörig?
2020-06-29 Har syskon något juridiskt ansvar för varandra?

Alla besvarade frågor (81676)