Godmans skadeståndsskyldighet

FRÅGA
Min dotter har en godman som inte sköter sitt uppdrag tillfredställande. Eftersom godemannen lämnar stora summor pengar till personalen där min dotter bor, litar jag inte på att det finns tillräckligt med pengar till övriga fasta utgifter. Min fråga är om det är godemannens ansvar att personligen stå för extra utgifter om kontot överskrids och det blir straffavgifter och om kronofogdemyndigheten blir inblandad, eller är det min dotter som får stå för de eventuella extra utgifterna?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att en god man och förvaltare ska, i den utsträckning det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person (12 kap. 2 § föräldrabalken). De skulder som man drar på sig som god man åt en annans räkning blir inte per automatik god mans skulder att betala. Om kronofogden blir inblandad är det i första hand den enskilde personen som blir ansvarig, då god man handlar åt denna persons räkning.

Däremot finns det en regel i 12 kap. 14 § FB om att ifall en god man åsidosätter sina skyldigheter och orsakar skada mot den enskilde med uppsåt eller genom vårdslöshet, kan hen komma att bli skadeståndsskyldig. Som svar på din fråga blir alltså dottern ansvarig i första hand, men ni kan sedan stämma god man för att genom oaktsamhet/uppsåt ha orsakat skada.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Följdfråga. Min dotter är utvecklingsstörd och gör inga egna inköp, eftersom godemannen inte besöker henne blir det antingen personalen på boendet eller anhöriga som gör inköpen. Vem är då betalningsansvarig?
2019-06-30 23:20
Hallå151 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-01 22:38
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (386)
2019-09-22 Min väninnas förvaltare nekar henne att gå på behandling för sitt drogmissbruk. Vad kan jag och min väninna göra?
2019-09-22 Kan förvaltare ge gåvor med överförmyndarens godkännande?
2019-09-18 Hur ansöker jag om att en förvaltare ska entledigas?
2019-09-16 Måste dödsboet upprätta sluträkningen efter att en god man har dött?

Alla besvarade frågor (72979)