FrågaFAMILJERÄTTGod man30/06/2019

Godmans skadeståndsskyldighet

Min dotter har en godman som inte sköter sitt uppdrag tillfredställande.

Eftersom godemannen lämnar stora summor pengar till personalen där min dotter bor, litar jag inte på att det finns tillräckligt med pengar till övriga fasta utgifter. Min fråga är om det är godemannens ansvar att personligen stå för extra utgifter om kontot överskrids och det blir straffavgifter och om kronofogdemyndigheten blir inblandad, eller är det min dotter som får stå för de eventuella extra utgifterna?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att en god man och förvaltare ska, i den utsträckning det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person (12 kap. 2 § föräldrabalken). De skulder som man drar på sig som god man åt en annans räkning blir inte per automatik god mans skulder att betala. Om kronofogden blir inblandad är det i första hand den enskilde personen som blir ansvarig, då god man handlar åt denna persons räkning.

Däremot finns det en regel i 12 kap. 14 § FB om att ifall en god man åsidosätter sina skyldigheter och orsakar skada mot den enskilde med uppsåt eller genom vårdslöshet, kan hen komma att bli skadeståndsskyldig. Som svar på din fråga blir alltså dottern ansvarig i första hand, men ni kan sedan stämma god man för att genom oaktsamhet/uppsåt ha orsakat skada.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda TesfamariamRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000