FrågaFAMILJERÄTTGod man26/08/2020

Godmannaskap och förvaltarskap.

min mamma är psykisk sjuk och hon handlar på nättet för tiotusentals kronor hur gör jag för att stänga av henne

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din mamma är psykiskt sjuk och spenderar större summor pengar på e-handel varvid du undrar vad du kan göra för att ekonomiskt begränsa hennes beteende.

Den som har psykiska problem som gör det svårt att klara praktiska saker som att ta hand om ekonomin kan ansöka om att få hjälp av en god man eller vid svårare fall en förvaltare. En god man handlar med den enskildes samtycke å dennes vägnar (11 kap. 4 § FB). Denne har då fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga att t.ex. ingå avtal. En förvaltare, som är en mer ingripande åtgärd, handlar utan den enskildes samtycke å dennes vägnar (11 kap. 7 § FB). Denne förlorar då sin rättshandlingsförmåga inom ramen för förvaltarskapet och är lämpligt om personen har större behov av hjälp än vad som kan tillgodoses med hjälp av en god man.

Du kan själv som nära släkting ansökan om godmanskap eller förvaltarskap för din mamma (11 kap. 15 § FB). Din mamma kan då t.ex. föreslå dig som god man eller förvaltare förutsatt att du av rätten anses lämplig för arbetet (11 kap. 12 § FB).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina AbaasRådgivare