Godman och huvudmannens närstående

FRÅGA
Som god man till en kvinna har jag fått problem med de biologiska föräldrarna och ett f d familjehem. Enligt uppgift från Överförmyndaren har dessa personer rätt att få information om min huvudman, vilket hon inte vill. Stämmer detta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den rätt som en huvudman eller en anhörig har att få ta del av dina handlingar finns i 16 kap 7 § föräldrabalken (FB) där det framgår; "En omyndig som har fyllt sexton år och den som har god man eller förvaltare har rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. En sådan rätt har också den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar.

När en person har en god man gäller som huvudregel att de uppgifter som rör huvudmannens personliga och ekonomiska förhållanden är belagda med sekretess. Sekretessen gäller så länge det inte är uppenbart att ett röjande av uppgifterna inte skulle medföra skada eller men för personen i fråga (32 kap. 4 § offentlighet- och sekretesslagen, OSL). Som undantag till huvudregeln gäller dock en rätt för make, sambo och närmaste släktingar till den som har god man att ta del av handlingar som rör ställföreträdarskapet och som finns hos överförmyndaren (32 kap. 5 § OSL samt 16 kap. 7 § FB). Anledningen till detta undantag är att närstående till huvudmannen ska få chans att kontrollera att god man sköter sig uppdrag och att huvudmannens intressen blir tillvaratagna.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Hanna Mustafa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (378)
2019-08-12 Entledigande av god man
2019-08-02 Då förvaltare inte behövs kan rätten upphäva förvaltarskapet
2019-08-01 Har jag som dotter rätt att rättshandla åt min sjuka pappa, istället för att hans syster ska göra det?
2019-07-31 Huvudmannens rättshandlingsförmåga

Alla besvarade frågor (72196)