Godkännande och klander av testamente

Hej, En fråga angående arvsskifte. Inga bröstarvingar. Testamente finns där min sambo ärver allt. Bouppteckningen gjordes och godkändes av skatteverket för 6 månader sedan. Av 14 dödsbodelägare har 12 svarat att de godkänner testamentet. Av de två återstående har den ena inte svarat alls och den andra returnerat kopian av testamentet rivet i småbitar. Hur kan hon gå vidare?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

För att arvet ska kunna fördelas enligt ett testamente måste det vinna laga kraft. Det gör det antingen genom att delges arvingarna och ingen klandrar det inom 6 månader, eller genom att arvingarna godkänner testamentet, 14 kap. 4 § ärvdabalken. Både legala arvingar och legala efterarvingar ingår i kretsen av de som ska delgivas/godkänna testamentet.

Dödsbodelägaren har 6 månader på sig att klandra testamentet, räknat från delgivningsdatumet. Om dödsbodelägaren inte klandrar testamentet inom denna tidsfrist så vinner det automatiskt laga kraft. Detta gäller oavsett om dödsbodelägaren vägrar godkänna p.g.a. formfel eller av känslomässiga skäl.

Klandertalan måste således lämnas in till tingsrätten inom 6 månader räknat från delgivningsdatumet, 14 kap. 5 § ärvdabalken. Att personen i fråga skickade tillbaka testamentet rivet i småbitar spelar således ingen roll, personen måste skicka in en klandertalan till tingsrätten för att bestrida giltigheten av testamentet.

Under förutsättning att formkraven för ett giltigt testamente är uppfyllda kommer inte en klandertalan vinna bifall, dvs. testamentet kommer skiftas ut till sin sambo enligt testatorns önskan. Dödsbodelägaren kan dock "skjuta upp" arvsskiftet med stöd av 14 kap. 4 § ärvdabalken.

Så din sambo kan endast vänta och se om någon klandertalan lämnas in till tingsrätten inom tidsfristen.

Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”