Godkännande av stambyte

Hej mitt namn är Hugo Segerfelt och bor i brf Antennen.

Vad är en rimlig svarstid?

17-jan. 2017 fick jag ett frågeformulär om att jag skall godkänna eller inte godkänna ett stambyte i mitt badrum.

Svaret skall vara inlämnat senast 20-jan 2017

Är det rimlig eller laglig tid att bara ha 3 dagar på sig att svara?

Finns det någon laglig svarstid?

Om jag inte svarar inom stupilerad tid vad händer då?

Jag tackar på förhand och emotser ett svar

MVH

Hugo Segerfelt

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Underhåll och reparationer faller normalt inom styrelsens förvaltningsuppdrag, det finns dock undantag från denna utgångspunkt. Enligt bostadsrättslagen 9 kap 16 § 1 st 2 p. bostadsrättslagen, https://lagen.nu/1991:614#K9P16S1, kräver ett beslut, som innebär att en bostadsrättslägenhet kommer att förändras med anledning av en om- eller tillbyggnad, för att vara giltigt att bostadsrättshavaren har gått med på beslutet. Ett stambyte torde normalt ingå i kriteriet ”om- eller tillbyggnad” och det är förmodligen av denna anledning som du har fått frågeformuläret, föreningen vill genomföra stambyte i din lägenhet och då krävs ditt samtycke. Om du inte svarar, dvs inte lämnar ditt samtycke, så kan föreningsstämman ändå fatta ett beslut om att genomföra en sådan åtgärd, beslutet blir då giltigt endast om minst två tredjedelar av de röstande på stämman har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden. Din fråga rör om svarsfristen på detta frågeformulär är för kort. Det tycks inte finnas någon specifik lagreglerad svarstid inom detta område (bostadsrättslagen eller lagen om ekonomiska föreningar) och inte heller i din förenings stadgar. Det närmaste jag kunde komma var avtalslagen, om man väljer att se detta som ett avtal mellan dig som bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsföreningen, där stadgas att svar ska tillhandahållas inom den tiden som anbudsgivaren har bestämt, 1 kap 2 § AvtL, https://lagen.nu/1915:218#P2S1. I detta fall är anbudsgivaren bostadsrättsföreningen. Om du finner svarstiden för kort så är mitt förslag att du tar kontakt med styrelsen för Brf Antennen för att undersöka om det finns en möjlighet att få skjuta upp svarsdagen.

Sammanfattningsvis, det tycks inte finnas något i lag reglerat minimikrav på svarsfristen och således anser jag att du bör svara inom den tid som föreningen har utsatt. Ett annat alternativ är att försöka ta kontakt med föreningen för att förhandla fram ett nytt svarsdatum. Om du inte svarar kommer detta förmodligen att tolkas som att du inte godkänner stambytet, vill föreningen ändå genomföra detta tas det upp på föreningsstämman och sedan behandlas frågan av hyresnämnden.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till,

Med vänliga hälsningar

Sara ElleforsRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000