Godkännande av god man

FRÅGA
Vad har jag för rätt att godkänna min dementa mammas god man,har jag som dotter rätt att veta vem gode mannen är.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En god man är en person som är "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig" enligt 11 kap 12§ Föräldrabalken. Personen ska dessutom ha en ordnad ekonomi, ge uppdraget tid samt ha de kvalifikationer som krävs. Det är tingsrätten som tar beslut om god man ska förordnas enligt 11 kap 4§ FB. Detta efter ansökan av antingen huvudmannen själv eller en nära anhörig.

Den tillförordnade gode mannen ska om det är möjligt, godkännas av huvudmannen (dvs din mamma), alternativt att de anhöriga ges tillfälle att yttra sig.

Till skillnad mot förmyndare har en god man enbart rätt att självständigt handla i den dagliga hushållningen. I övrigt när det gäller större handlingar krävs samtycke från huvudmannen.

Huvudmannen (dvs din mamma) har även rätt att ta del av handlingar som rör godmanskapet. Detta gäller även huvudmannens make/maka och de närmast anhöriga.

Är ni missnöjda med godmanskapet kan ni vända er till överförmyndarverksamheten i er hemkommun eftersom de ska ha tillsyn och se till att gode män sköter sina uppdrag, 12 kap 9§ FB. Har ni därefter klagomål kan ni vända er till länsstyrelsen som har tillsyn över överförmyndarverksamheten, 19 kap 17§ FB.

Sammanfattningsvis har du som anhörig en viss rätt att "godkänna" godmanskapet samt ta del av handlingarna.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (372)
2019-07-14 Kan olämplig god man skiljas från sitt uppdrag?
2019-07-14 Entlediga förvaltare
2019-07-10 Vad är skillnaden mellan fullmakt och god man?
2019-07-07 Förvaltarskap tar bort rättshandlingsförmåga från huvudman

Alla besvarade frågor (71168)