Godkännande av andrahandsuthyrning

2019-04-25 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej, kan min brf-styrelse ha som generellt krav att de inte godkänner någon andrahandsuthyrning som är kortare än 6 månader? Detta oavsett ifall man har giltigt skäl, såsom en termins utlandsstudier, vilket är 4-5månader.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En bostadsrättsföreningen styrs främst av sina stadgar. Står det i stadgarna att de inte tillåter andrahandsuthyrning som är kortare än 6 månader så gäller dessa stadgar. Vidare regleras denna fråga i bostadsrättslagen (BRL). Där framgår det att du får hyra ut din bostadsrätt enbart om styrelsen har lämnat sitt samtycke, 7 kap. 10 § BRL. Det finns dock ett undantag, vilket stipuleras i 7 kap. 11 § BRL. Där framgår det att trots styrelsen vägrar lämna samtycke, kan uthyrning vara okej om hyresrättsnämnden godkänner det. Således krävs det ett godkännande från hyresrättsnämnden. Vidare framgår det av 11 § att tillstånd ska lämnas om du har skäl för uthyrning och föreningen inte har befogad anledning att vägra. Står det dock föreskrivit i stadgarna att det är förbjudet med uthyrning under 6 månader, torde det dock räknas som befogad anledning, vilket i sin tur medför att du icke får hyra ut, trots att du har skäl för det.

Hoppas du är nöjd med svaret, har du fler frågor är du varmt välkommen åter!

Med vänlig hälsning,

Filip Braun
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (560)
2020-02-12 Gemensamt eller separat hyresavtal?
2020-02-04 Tillåtet att hyra ut hyresrätt medan man bor i bostadsrätt?
2020-01-29 Andrahandshyresgästen kräver tillbaka hyra retroaktivt - är det ett kontraktsbrott?
2020-01-27 Överklaga ett styrelsebeslut till hyrenämnden

Alla besvarade frågor (77173)