Godkänna testamente med förbehåll för laglott

2016-02-09 i Laglott
FRÅGA
Hej, jag undrar vad det innebär/ hur man ska göra för att ha rätt till sin laglott måste man dock påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken. Min biologiska pappa har gått bort, jag har 4 andra syskon som är uppväxt med honom (jag har aldrig träffat honom) Han testamenterar allt till dem, jag har fått hem testamentet där det förväntas att jag ska skriva under och godkänner testamentet med förbehåll till min laglott. Om jag skriver under har jag rätt till min laglott eller hur ska jag göra??Tacksam för hjälp.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga rätt så vill du ha hjälp med att reda ut detta med laglotten och vad det innebär med att godkänna ett testamente när det är ett förbehåll för just laglotten. Först och främst kan jag säga att din fråga handlar om arv och då är ärvdabalken tillämplig (Nedan förkortad ÄB; Se här). I denna balk stadgas det att en bröstarvinge är arvlåtarens, din pappa i detta fall, barn enligt 2 kap. 1 § första stycket ÄB (se här). Detta är viktigt då det är endast bröstarvingar som har rätt till en laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB (se här). Således har en bröstarvinge alltid en rätt till viss del av kvarlåtenskapen. Alltså kan inte den som dör testamentera bort all sin kvarlåtenskap utan laglotten blir som en spärr som blir reserverad till de som är bröstarvingar.

Jämkning av laglott:

För att få ut sin laglott krävs att bröstarvingen inom viss tid påkallar jämkning av testamentet. Detta ska ske antingen genom att bröstarvingen meddelar testamentstagarna sitt anspråk eller väcker talan mot dessa enligt 7 kap. 3 § ÄB (se här). I det första fallet underrättar bröstarvingen testamentstagarna om sitt laglottsanspråk och kräver att de avstår den del som är reserverad för laglotten. I praktiken framställs ofta laglottsanspråk i samband med ett bouppteckningssammanträde och anspråket antecknas i bouppteckningen. Vid en jämkning av domstol sätts testamentstagarens rätt ned så mycket att laglotten kan utgå. Det som är viktigt att veta är att en bröstarvinge måste påkalla jämkning inom 6 månader från det att bröstarvingen fick del av testamentet, annars går ”jämkningsrätten” förlorad enligt 7 kap. 3 § tredje stycket ÄB (se här).

Godkänna testamente:

Genom att godkänna ett testamente kan testamentstagaren inte längre kan klandra det, dvs. få det ogiltigförklarat enligt de ogiltighetsgrunder som finns i 13 kap ÄB (se här). Ett testamente kan bland annat vara ogiltigt när den som skrev testamentet, testatorn, saknade testamentsvittnen enligt 13 kap. 1 § ÄB (se här) eller om denne var under påverkan av psykisk störning enligt 13 kap. 2 § ÄB (se här). För att kunna klandra ett testamente måste det ske inom 6 månader från det att testamentstagaren fick del av testamentet, annars går denna "klanderrätt" förlorad enligt 14 kap. 5 § ÄB (se här).

I ditt fall:

Efter denna genomgång kan det konstateras att du godkänner själva testementet när du skriver under och kan således inte klandra det för att vara ogitligt dvs. din rätt till klandertalan går förlorad. Dock kommer du inte godkänna testamentet i det avseendet som rör din laglott då det står ”med förbehåll för laglotten”. Detta innebär alltså att din rätt till laglott inte kommer att gå förlorad. När du skriver under har du, enligt mig, jämkat laglotten då du skriver på själva testamentet och då underrättar du de andra testamentstagarna om ditt laglottsanspråk. Detta måste dock göras inom 6 månader. Jag skulle även tipsa dig om att framställa ditt laglottsanspråk i samband med bouppteckningssammanträdet när din pappas tillgångar och skulder ska antecknas då detta är ett smidigt sätt att försäkra sig att allt går rätt till. Notera att detta måste också göras inom 6 månader.

Med vänliga hälsningar

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (786)
2020-11-30 Kan man göra sin dotter arvslös om man är bosatt i utlandet?
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd

Alla besvarade frågor (86816)