Gode män och god man

Kan en "god man" vara boupptecknare?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Enligt (20 kap 2§ ÄB) ska dödsbodelägarna utse två kunniga och trovärdiga ”gode män” att förrätta bouppteckningen. Dessa gode män kan även kallas för just bouppteckningsmän eller bouppteckningsförrättare. Av din fråga får jag dock känslan av att du med ”god man” avser en sådan god man som t.ex. kan förordnas för att tillvarata olika rättsliga och ekonomiska intressen för en person som av någon anledning inte kan göra detta själv. Jag utgår ifrån att din fråga gäller om en sådan ”god man” kan vara bouppteckningsman. 

Möjligheten att vara en bouppteckningsman begränsas i lagens förarbeten. Det sägs att en dödsbodelägare i boet inte kan vara bouppteckningsman t.ex. arvingar och universella testamentstagare (18 kap 1§ ÄB). Anledningen till detta är att bouppteckningsmännen inte får ha något eget intresse i boet. Detta medför att inte heller en dödsbodelägares företrädare (t.ex. förmyndare) eller ombud kan vara bouppteckningsman p.g.a. sitt åtagande att tillvarata arvtagarens intressen. En god man som fungerar som en arvtagares förmyndare torde därför inte kunna utses till bouppteckningsman.  

Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1958:637)

Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga.

MVH/ Veronica Eriksson 

Veronica ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000