God mans rättigheter

2020-09-15 i God man
FRÅGA
Hej!Jag undrar lite vad gode män har för rättigheter.Det är så att min styvpappa dog för drygt år sen och han lämnade två söner efter sig. Vi är inte blodssyskon, har helt olika föräldrar. Nu igår var dessa två söner hos min mamma och skulle gå igenom vad de ville ha efter sin far.För det första visste inte jag om detta, och för det andra så blev jag och min sambo i stort sätt tillsagda att gå när vi kom med lite mat till min mamma. Har den gode mannen verkligen rätt att be oss gå? Ha sa att han är där för min mammas räkning, att han skulle se till att styvbröderna inte tog något de inte har rätt till. Till saken hör att min mamma har börjat bli väldigt virrig och vet knappt vad som är hennes. Hade det inte varit rätt att låta mig vara kvar så jag kunde kolla lite vad som togs? Eller har jag ingen rätt alls att se till att allt går rätt till?MvhAnnica
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB).

Enligt 11 kap 4 § FB ska en god man tilldelas till den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja sin person. Det ska finnas ett behov av god man och den som tilldelas en god man ska samtycka till detta.

När någon blir tilldelad en god man, så förlorar denne inte sin rättshandlingsförmåga. Detta innebär, att den som tilldelats en god man fortfarande kan utföra bindande handlingar, t.ex sälja sin bil, teckna abonnemang och så vidare.

Av 11 kap 5 § FB framgår det vad en god man får göra. I normala fall behöver en god man ha samtycke från sin huvudman (alltså din mamma) för den rättshandling som den gode mannen utför åt sin huvudman. Ett samtycke behövs däremot inte alltid, om rättshandlingen är inom ramen för sedvanligt daglig hushållning och inom sitt förordnande. Sedvanlig daglig hushållning är t.ex sådant som vardagliga inköp, såsom köp av kläder och mat, men det kan även ibland röra sig om hyresbetalning eller annat liknande. Viktigt att komma ihåg, är att huvudmannen fortfarande har kvar sin rättsliga handlingsförmåga, vilket innebär att din mamma kan agera med rättsligt bindande verkan.

Om den gode mannen har rätt att be er gå beror på om detta handlande är inom ramen för godmanskapets förordnade. Som jag skrivit ovan, kan ett uppdrag om god man omfatta tre olika delar, bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudmannens egendom eller sörja för huvudmannens person. Vidare är en god mans uppgifter helt beroende av förhållandena i det enskilda fallet. Eftersom jag inte vet alla omständigheter, blir det svårt för mig att veta vad din mammas god man får göra.

Kontrollera god man

Det finns två sätt du kan kontrollera en god mans arbete. Det första är genom fullmakt från din mamma. Eftersom en person som har en god man, fortfarande har kvar sin rättshandlingsförmåga, så kan personen utfärda en fullmak. En sådan fullmakt skulle kunna innebära att du får kontrollera din mammas tillgångar och se transaktioner som den gode mannen har gjort.

Det andra sättet, är att du vänder dig till överförmyndarnämnden som kontrollerar den gode mannens arbete. En god man står under överförmyndarnämndens övervakning, 16 kap. FB. Den gode mannen måste exempelvis lämna en årsredovisning till överförmyndaren och därutöver lämna in andra nödvändiga handlingar kring den gode mannens uppdrag.

Enligt 16 kap. 7 § har de närmaste släktingarna till huvudmannen, tex. barn, har rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. Eftersom du är barn till din mamma, så har du rätt till att ta del av dessa handlingar. Du har alltså rätt som barn till din mamma se på de handlingar som överförmyndarnämnden har.

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen

Sonja Najim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (494)
2021-02-22 Vad gäller när en god man har gjort tveksamma uttag från huvudmannens fondkonto?
2021-02-22 Behöver man sin gode man för att få ha eget mobilt ID?
2021-02-18 Kan man välja god man själv?
2021-02-17 Får en sambo företräda den andra sambon utan fullmakt när personen blivit dement?

Alla besvarade frågor (89591)