God mans möjlighet att vara testamentstagare

2017-12-16 i Testamente
FRÅGA
Hej!Är det tillåtet att en god får sin klients tillgångar testamenterade till sitt barnbarn?OBS at det råder inga släktband mellan god man och dennes klient.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En testator har rätt att till vem som helst testamentera sina tillgångar. Vad som dock kan bli aktuellt när testamentet anger en god man som testamentstagare är bestämmelsen i 13 kap. 3 § Ärvdabalken. Enligt denna bestämmelse är testamentet ogiltigt om "någon tvungit testator att upprätta testamentet eller förmått honom därtill genom missbruk av hans oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning".

Bevisbördan för att så är fallet ligger på den som hävdar att sådana omständigheter förelegat. I NJA 2009 s. 249 prövades ett liknande fall där testamentstagaren varit vårdare och god man för testatorn. Med hänsyn till den familjerelation och goda kontakt som varit mellan testatorn och dennes goda man, fann domstolen att enbart det faktum att testamentstagaren var testatorns goda man var inte tillräckliga skäl för en omkastad bevisbörda för att testator förmåtts upprätta det genom det missbruk som avses i 13 kap. 3 § ärvdabalken.

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att det är inte olagligt att testamentera sina tillgångar till sin gode man, men det kan komma att ifrågasättas av andra potentiella arvtagare.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97612)