god mans behörihet

2020-02-27 i Avtal
FRÅGA
Jag har blivit utsedd som god man för en dement person. När jag gick till banken för att få tillgång till konton och se till att inga andra har tillgång till kontona, så framkom det att det fanns två stycken, som har fullmakter till kontona, Jag bad banken att ta bort fullmakterna, men det vägrade banken. De hävdade att jag inte hade rätt att göra det. Kan det verkligen vara så? Har jag inte rätt att häva dem?
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är huruvida en bank kan vägra en god man att ta bort vissa fullmäktiges tillgång till huvudmannens bankkonto. Detta är en fråga som regleras främst av föräldrabalken.

Vad får en god man göra?

Rätten förordnar om god man när en person behöver hjälp med att rättshandla. Huvudmannen behöver inte skydd mot sina egna förhandlingar(11 kap. 4 § föräldrabalken). Godmansförordnandet påverkar inte huvudmannens rättshandlingsbehörighet. En person har rättshandlingsbehörighet om den är myndig (9 kap. 1§ föräldrabalken) och inte har förvaltare (11 kap. 7§ föräldrabalken). Gode man och huvudmannen rättshandlar parallellt för huvudmannens räkning. Gode mannen kan inte företa rättshandlingar utan huvudmannens samtycke. Rättshandlingar som gode mannen företar inom sin behörighet men utan samtycke från huvudmannen är inte bindande för huvudmannen, om inte det föreligger sådana omständigheter att dennes mening inte har kunnat inhämtas (11 kap 5§ andra mening föräldrabalken). Gode mannen kan bli skadeståndsskyldig mot huvudmannen om han inte hämtar samtycke. Behörighet betyder vilka rättshandlingar kan du göra med bindande verkan för huvudmannen.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda kan det konstateras att eftersom din huvudman har rättshandlingsbehörighet, måste du ta dennes samtycke för att ta bort de andra fullmäktigens tillgång till huvudmannens bankkonto. Om det ligger i din behörighet att ta bort tillgången till huvudmannen bankkonto, kan du göra det utan din huvudmans samtycke, om till exempel den sjukdom (demens) som din huvudman har var en sådan omständighet som utgör hinder. Banken bör kontrollera att din huvudman har lämnat samtycke eller det föreligger en omständighet som utgör ett hinder att dennes mening inte kunde inhämtas. Om det uppkommer oenighet mellan huvudmannen och dig om samtycke föreligger eller inte, bevisbördan ligger på banken. Om inte banken bevisar att du har samtycke från huvudmannen eller det föreligger en omständighet att huvudmannens mening inte har kunnat hämtas, kan de bli skadeståndsskyldig gentemot din huvudman. Banken har rätt till det.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll