God mans befogenheter

2016-06-14 i God man
FRÅGA
Hej, min mamma är dement och min bror är God man. Min mamma har ett torp och vi har varit där alla somrar sen vi var mycket små. Nu säger den Gode mannen att vi inte får åka dit utan att det är han som bestämmer typ som att han äger torpet. Kan han göra så mot sina syskon?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller godmanskap är detta något som kan förordnas för en person som behöver hjälp att bevaka sin rätt, 11 kap. 4 § Föräldrabalken. För det första avser inte ett godmanskap per automatik att den gode mannen har rätt att besluta i alla frågor som rör huvudmannen (i detta fallet din mamma). En god man har endast befogenhet att agera inom sitt förordnande. Exempelvis kan det vara så att man förordnar om att den gode mannen ska hjälpa huvudmannen att köpa och sälja aktier. I det fallet är det endast inom detta område som den gode mannen överhuvudtaget har beslutanderätt. Så den första frågan blir hur din brors förordnande ser ut. Om torpet är inom din brors förordnande inträder i så fall nästa spärr som är att han aldrig får agera utan din mammas samtycke. Godmanskap bygger på samtycke från den som godmanskapet avser, alltså huvudmannen. Detta betyder att den gode mannen aldrig kan företa en bindande rättshandling eller fatta ett beslut som strider mot din mammas vilja såvida inte din mamma är i ett sådant tillstånd att hon inte kan ge uttryck för sin mening eller att hennes åsikt kan inhämtas. Den gode mannens rättshandlingsförmåga framgår av 11 kap. 5 § Föräldrabalken. Hoppas att mitt svar gav klarhet!

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (494)
2021-02-22 Vad gäller när en god man har gjort tveksamma uttag från huvudmannens fondkonto?
2021-02-22 Behöver man sin gode man för att få ha eget mobilt ID?
2021-02-18 Kan man välja god man själv?
2021-02-17 Får en sambo företräda den andra sambon utan fullmakt när personen blivit dement?

Alla besvarade frågor (89964)