FrågaFAMILJERÄTTGod man15/03/2017

God man/förvaltare vid sjukdom

Hur gör man för att ens bästa vän få ta alla beslut vid sjukdomsfall där man själv är oförmögen att fatta beslut då man inte vill att ens föräldrar ska äga rätt till sådana beslut och detsamma gällande dödfall osckå

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

God man eller förvaltare krävs regleras i Föräldrabalkens 11 kapitel. Däri stadgas att "om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne" (med samtycke från personen i fråga), 4 §.

I ditt fall kan även förvaltarskap vara relevant. Dock kan inte förvaltare utses om rätten anses att det är tillräckligt med en god man. Se 7 §: "Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4 § (se ovan) är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne."

Som förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Om din vän uppfyller dessa kriterier kan rätten utse hen till förvaltare eller god man för dig. Rätten ska då kontrollera lämpligheten i den utsträckning som behövs, 12 §.

Du ska alltså vända dig till domstol med ditt specifika önskemål om förvaltare. Rätten kommer även vilja inhämta läkarintyg och dylikt från dig, 17 §.

Lycka till med ditt ärende.


Alexandra TeorellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000