God man utses av domstol eller överförmyndaren

FRÅGA
Min pappa som är fullt frisk förutom att han sitter i rullstol vill att jag och min syster ska förvalta hans ekonomi alt. bli god man åt honom. Jag vill helst inte då jag anser honom fullt kapabel att sköta sin ekonomi själv. Min fråga är : går det ens att " omyndigförklara " en frisk människa?Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är inte möjligt att själv bestämma att man vill ha en god man, utan det är domstol eller i vissa fall överförmyndaren som beslutar om behov av god man finns (11 kap föräldrabalken). Det finns olika situationer då behov av god man kan finnas, t.ex. om någon p.g.a. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med bl.a. förvaltning av sin egendom (11 kap 4 § föräldrabalken). Ifall din pappa är fullt kapabel att sköta sin ekonomi kommer det alltså inte vara möjligt att få en god man utsedd. Vill han ändå att någon ska förvalta hans ekonomi kan han alltid ge dig eller din syster en fullmakt istället.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (429)
2020-05-31 Får förvaltaren säga upp livsförsäkringen?
2020-05-30 Har barn ansvar för sina föräldrar när de blir gamla eller sjuka?
2020-05-30 Kan en förvaltare neka mig att skaffa barn?
2020-05-30 Begäran om entledigande från godmanskap

Alla besvarade frågor (80679)