FrågaFAMILJERÄTTGod man16/05/2020

God man ska bara se till huvudmannens intresse

Hej

Vi (jag och min hustru) har hjälpt min faster under flera år med allt som behövs, från gräsklippning till räkningar. Tyvärr har hon nu blivit dement och vi har nyligen flyttat in henne på ett demensboende, jag har nyligen även blivit god man för henne. Jag har lovat henne att vi ska försöka behålla hennes hus så att vi kan följa med henne dit någon gång ibland vilket hon tidigare sagt att det är hennes önskan. Min faster blev änka för tre år sedan, det finns flera släktingar på båda sidor. Faster har uttryck att hon vid sin makes bouppteckning även skrivit testamente. Min fråga är, hur länge är det rimligt/lagligt att behålla huset, är det lämpligt att sälja huset om det finns ett testamente som ev även innehåller huset? Detta sett från god mans perspektiv.

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstått dig rätt äger din faster sitt hus. Det finns ingen lag som hindrar någon att äga ett hus i vilket denne inte bor.

Reglerna om god man finns i Föräldrabalken (FB). I egenskap av god man ska du uppfylla din huvudmans (din fasters) önskemål (12 kap. 3 § FB). Du ska alltså i detta fall så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt se till att huset förvaltas på ett bra sätt i enlighet med din fasters önskan.

Jag kan inte se hur hennes testamente skulle påverka beslutet om huset ska säljas eller inte. Om din huvudman inte längre vill ha kvar huset så är det ditt uppdrag att sälja huset. Den händelse att din huvudman blir så dålig och dement att hon inte längre kan åka till huset och du bedömer att det är nödvändigt att sälja huset för att trygga din huvudmans ekonomi skulle också kunna vara en situation då du måste överväga att sälja huset. Det finns säkert ett flertal olika anledningar till varför du måste överväga att sälja huset, men det viktiga är att det du beslutar dig för är godkänt av huvudmannen eller ligger i dennes intresse.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Franck OlofssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000