God man och förvaltare vid försäljning av bostadsrätt

2016-10-15 i God man
FRÅGA
HejVår mamma bor på ett äldreboende och jag och min bror skulle behöva sälja hennes bostadsrätt åt henne. Vår mamma är så gott som blind och troligtvis för svag för att kunna underteckna en fullmakt för en försäljning. Ibland är hon förvirrad men däremellan relativt klar. Hur bär vi oss åt för att komma vidare med detta?Vänliga hälsningarDotter
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder dig till Lawline med er fråga.

Möjlighet till god man eller förvaltare

Enligt 11 kap. 4 § Föräldrabalken (FB) ska tingsrätten, vid behov, besluta om god man för den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Personen som har god man (huvudmannen) har kvar sin rättsliga förmåga och när den gode mannen ska företa rättshandlingar krävs samtycke från huvudmannen.

Om en person är ur stånd att vårda sig eller sin egendom kan rätten istället besluta om en förvaltare, se 11 kap. 7 § FB. Skillnaden mellan god man och förvaltare är att huvudmannen, vid anordnande om förvaltare, förlorar sin rättsliga förmåga. Åtgärden är alltså mer ingripande och får endast beslutat om i de fall en god man inte är tillräcklig. Förvaltaren får, med andra ord, ta beslut utan att huvudmannen samtycker.

Barn kan, enligt 11 kap. 15 § FB, ansöka om god man eller förvaltare för sin förälder. Ansökan skickas in till tingsrätten. Jag råder er att vända er till överförmyndaren i er kommun (kommunens överförmyndare, i vissa kommuner finns en överförmyndarnämnd) för att få stöd och hjälp med att skicka in en ansökan.

Det finns inget som hindrar att en anhörig förordnas till god man eller förvaltare. Kravet är att personen ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person, se 11 kap. 12 § FB. Underåriga eller personer som själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare.


Försäljning av egendom

Vid god man behövs, som redogjorts ovan alltid att samtycke från den som har god man inhämtas. Vid försäljning av bostadsrätt kommer därmed ett samtycke från er mor att krävas. Om samtycke inte kan inhämtas krävs ett läkarintyg som styrker detta.

Vid försäljning av bostadsrätt krävs även samtycke från överförmyndaren. Detta gäller både vid god man och förvaltare. Efter att en god man eller förvaltare har utsetts behöver denne, för att kunna sälja bostadsrätten för er mors räkning, således skicka in en ansökan till överförmyndaren angående detta.

Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga! Har ni ytterligare funderingar är ni varmt välkomna att lämna en kommentar.

Vänligen,

Jennifer Parmlind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (507)
2021-04-30 ​Vad är en god man?
2021-04-30 Kan en dement ge bort egendom?
2021-04-30 Vad är en god man?
2021-04-29 God man eller anhörigas rätt att rättshandla?

Alla besvarade frågor (92130)