God man och förskott på arv

2016-08-12 i God man
FRÅGA
Min mamma vistas i dag på ett äldreboende för dementa. Jag som enda barn är godkänd som god man. Min pappa gick bort för många år sedan o mamma har hela tiden levt själv. Jag har nu sålt hennes lägenhet eftersom hon inte kan bo kvar. Har jag ngn rätt att kunna ta ut ngt av arvet i förskott. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om förskott på arv finns i ärvdabalken (ÄB) och om gode mäns behörighet finns i föräldrabalken (FB).

Enligt 6 kap. 1 § ÄB så finns det en presumtion för att gåvor som arvlåtare ger till sina bröstarvingar, när arvlåtaren är i livet, ska anses vara förskott på arv om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna antas ha varit avsett. En bröstarvinge är en arvlåtares avkomling och eftersom det är din mamma anses du vara hennes bröstarvinge. Ger din mamma dig en gåva och det inte framgår annat så skulle gåvan alltså anses vara ett förskott på arv.

Den som har god man kan fortfarande själv företa rättshandlingar, t ex ingå avtal och ge bort sin egendom. Detta kallas att personen har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det innebär att din mamma, juridiskt, själv kan ge bort egendom till dig som förskott på arv utan något hinder av att hon har god man. Eftersom hon vistas på ett äldreboende för dementa kan jag tänka mig att det är så att hon rent praktiskt inte kan ta ett sådant beslut och att det är du som god man som därför måste fatta ett beslut om att ge bort hennes egendom. Detta finns det ett hinder mot i 14 kap. 12 § FB. Paragrafen ställer upp ett förbud mot att du som god man ger bort din mammas egendom, om det inte är fråga om en personlig present vars värde inte står i missförhållande till till hennes eknomiska villkor. Eftersom ett förskott på arv innebär att du ger bort din mammas egendom så är huvudregeln därför att det inte är tillåtet. Det finns dock ett undantag, med överförmyndarens samtycke kan din mammas inkomster används till understöd åt dig eftersom du är en anhörig till henne. Vad jag förstår så är det dock inte det som är aktuellt i detta fall och då finns det tyvärr inte så mycket att göra om din mamma själv inte kan ta beslutet, utan du ärver henne sedan när hon går bort.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (494)
2021-02-22 Vad gäller när en god man har gjort tveksamma uttag från huvudmannens fondkonto?
2021-02-22 Behöver man sin gode man för att få ha eget mobilt ID?
2021-02-18 Kan man välja god man själv?
2021-02-17 Får en sambo företräda den andra sambon utan fullmakt när personen blivit dement?

Alla besvarade frågor (89823)