God man med sjukpenning 75%

FRÅGA
kan man bli god man om man har sjukpenning på 75%
SVAR

Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Regleringen om god man uppdrag finns i första hand i Föräldrabalken, 11 kap. För att bli förordnad som god man krävs det att man är en rättrådig, erfaren & i övrigt lämplig person. Lämpligheten kontrolleras av överförmyndaren (från den aktuella kommunens Överförmyndarnämnd) som ska tillsätta den gode mannen.

För det första görs en allmän lämplighetskontroll där överförmyndaren gör en kontroll av belastningsregistret, Kronofogdemyndighetens register, uppgifter från referenser till den tilltänkte gode mannen samt om personen redan har för många uppdrag.

Vidare om den allmänna lämpligheten är tillfredställande ser man till lämpligheten för huvudsyftet med uppdraget ifråga, t.ex. om det föreligger olämplighet p.g.a. någon intressekonflikt eller om det behövs någon speciell kunskap. Personen som ska få god man har rätt att yttra sig om huruvida hen vill ha personen eller inte, vilket rätten måste ta hänsyn till. Rätten inhämtar även läkarintyg när den enskilde, hen som ska få god man, inte har lämna sitt samtycke till uppdraget.

Det finns situationer där personer med sjukpenning blivit förordnade god man - uppdrag så det är inte en omständighet som utesluter att åta sig ett uppdraget. Det kommer vara upp till överförmyndaren att avgöra din lämplighet sett till det uppdraget det är tänkt att du ska åta dig.

Hoppas att du fick svar på din fråga,

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (480)
2020-12-02 Kan en förälder bli förvaltare för sin son som lider av spelmissbruk?
2020-11-30 Vad krävs för att bli god man?
2020-11-30 Får förvaltare handla online för huvudman?
2020-11-29 Vilka kan ansöka om ny förvaltare?

Alla besvarade frågor (86940)