FrågaFAMILJERÄTTGod man12/04/2015

God man för försvagad person

Hej!

Frågan gäller en äldre kvinna som kommit till Sverige ett par månader sedan. Hon har nyupptäckt tumör i hjärnan och har drabbats av hallucinationer, var av hon blivit inlagd på en psykiatrisk avdelning.

Jag går inte in på detaljer, men denna äldre kvinna finner trygghet hos min mor och står henne nära. Hon är dessutom ensamkommen, rädd och förvirrad kring sin situation och kan inte svenska. Undrar om mor kan bli någon slags "God man" (eller om det finns annan benämning) för denna kvinna? Det handlar främst om att få ha inflytande och delta i samtalen kring behandlingen och kunna finnas till hands när det behövs. Hoppas på snabb svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

En god man kan förordnas till den som inte till fullo kan tillvarata sina intressen eller förstå innebörden av sina handlingar (11 kap. 4 § föräldrabalken). Om en person anses överhuvudtaget inte kunna fatta lämpliga beslut för sig själv, kan istället en förvaltare var behövligt. Skillnaden mellan god man och förvaltare är huvudsakligen att en person med god man har sin rättshandlingsförmåga kvar och kan därigenom fortfarande själv träffa avtal. Vid ett förvaltarskap är rättshandlingsförmågan ännu mer inskränkt eller fullständigt inskränkt, det vill säga så kan personen som står under förvaltarskap exempelvis sakna förmågan att träffa giltiga avtal. Det är sålunda mer ingripande att ha en förvaltare än en god man. Kvinnan i ditt fall tycks inte vara så pass försvagad att hon skulle vara i behov av en förvaltare, utan istället bör en god man vara lämpligare.

Den som kan iklä sig uppdraget som god man eller förvaltare är någon som är rättsrådig, erfaren och i övrigt lämplig som person (11 kap. 12 §). En bedömning av lämplighet och kunnighet måste ske. En god man eller förvaltare ska kunna bevaka huvudmannens intressen och förvalta dennes egendom väl. Att utse en släkting, eller en annan som står personen mycket nära, som god man eller förvaltare är inte ovanligt och kan ske om den främsta uppgiften är att sörja för huvudmannens person. Behövs däremot exempelvis krävande egendomsförvaltning eller kvalificerad rättslig angelägenhet uträttas för huvudmannen, bör en juridiskt eller ekonomiskt kunnig person väljas. Din mor skulle mycket möjligt vara passande som god man om inte allt för komplicerade frågor behöver lösas.

Det är kommunens överförmyndare som har tillsyn över de gode männen i kommunen. Du kan ansöka om att en god man ska utses till en nära anhörig. Därefter fattar tingsrätten ett beslut i frågan. Behöver du vägledning i denna fråga är det en god idé att ta kontakt med din kommuns överförmyndare.

Hoppas att svaret var till hjälp. Har du ytterligare frågor, är du åter varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000