God man eller förvaltare?

FRÅGA
Ursäkta trög fråga men....Har under en lång tid börjat fundera över om jag har förvaltare fast alla säger godman.. Finns det någonstans jag kan vända mig (ringa) för att säkert få veta. Frågade mina närstående men får inga svar alls...
SVAR

Hej! Tack för din fråga.

Eftersom domstolen beslutar om förordnandet av god man och förvaltare skulle det lättaste sättet att få svar på din fråga vara att ta en titt på beslutet. Det verkar dock som att detta är problematiskt i ditt fall. Det finns därför anledning att titta på skillnaderna på god man och förvaltare för att du ska kunna avgöra vilket som gäller i ditt fall.

Till att börja med kan själva förordnandet av god man/förvaltare ge svar på din fråga. God man får bara förordnas om du som huvudman samtyckt till det (föräldrabalken 11:4 här ), medan förvaltarskap kan förordnas utan ditt samtycke (föräldrabalken 11:7 här ). Har du inte samtyckt till något förordnande kan det inte vara en god man då detta skulle strida mot 11:4 föräldrabalken. Det skulle i så fall handla om förvaltarskap. Har du däremot samtyckt kan det handla både om godmanskap och förvaltarskap.

En annan skillnad som kan ge svar är att förvaltaren inte är beroende av ditt samtycke för sina åtgärder utan handlar på eget ansvar i ditt intresse och för din räkning. Om den person som du förordnats vidtar åtgärder utan att begära ditt samtycke talar detta för att personen är förvaltare. En annan skillnad är att den som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga, det vill säga möjligheten att själv sluta avtal med mera, medan den som har en förvaltare förlorar rättshandlingsförmågan på de områden som förvaltaren övertar. Har du hittills kunnat ingå avtal och andra rättshandlingar talar detta för att du har en god man, inte förvaltare.

I övrigt har en god man och förvaltare som uppdrag att handla i ditt intresse. Det är rimligtvis i ditt intresse att veta om du har förordnats godmanskap eller förvaltarskap. Därför bör du kunna vända dig direkt till personen som hittills kallats god man och fråga om denne är god man eller förvaltare. En god man eller förvaltare som inte uppfyller sina skyldigheter eller som i övrigt är olämpligt ska enligt lag avsluta sitt uppdrag (föräldrabalken 11:20 här ). Att inte svara på grundläggande frågor skulle kunna vara en grund för entledigande.

Jag hoppas att svaret var till hjälp!

Vänligen,

Carla Zachariasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (476)
2020-10-29 När får jag en förvaltare?
2020-10-29 Byte av god man
2020-10-28 Överförmyndarnämnden
2020-10-28 Kan jag bli god man trots att jag har ett brott i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (86416)