God man eller anhörigas rätt att rättshandla?

2021-04-29 i God man
FRÅGA
Vår pappa är dement och har flyttat till ett demensboende. Vår mamma bor ensam kvar i vårt barndomshem. Pappa och mamma är gifta men pappa står för lagfarten av vårt barndomshem. Min bror och jag anser att mamma måste flytta eftersom fastigheten är stor och vi har inga möjligheter att bistå henne med den hjälp som fastigheten kräver. Hur kan jag och min bror gå tillväga när vi vill hjälpa mamma och pappa att sälja fastigheten?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Eftersom att avtal med personer som lider av demens anses ogiltigt enligt lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning måste en god man till er far sluta avtalet om försäljningen av bostaden. En god man kan ansökas genom 11 kap. 4 § föräldrarbalk (hädanefter FB). Det finns dessvärre ingen möjlighet för närstående att representera er far eller mor i just detta avseende. Detta eftersom bestämmelsen i 17 kap. 3 § FB uttryckligen stadgar att anhörigas behörighet att rättshandla begränsas av den goda mannens plikter i 11. Kap 4 § FB. I detta avseende faller alltså behörigheten inom den goda mannens behörighetsområde, men utanför de anhörigas behörighetsområde.

Hoppas att ni känner att er fråga har besvarats och stort lycka till i framtiden!

Harald Myrenfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (508)
2021-05-13 Hur mycket är arvodet och ersättningen till en god man samt hur ofta sker betalning?
2021-04-30 ​Vad är en god man?
2021-04-30 Kan en dement ge bort egendom?
2021-04-30 Vad är en god man?

Alla besvarade frågor (92193)