FrågaFAMILJERÄTTGod man29/06/2017

God man åt person med demens

Hej,

Min 88 åriga gamla far har framskriden demens. Vi upptäckte med granskning av hans ekonomi på grund av en vattenskada att hans särbo fått honom att skriva på både en fullmakt för hans ekonomi och ett testamente. Det här minns inte pappa hur det gick till så vi har återkallat både testamente och tagit bort hennes fullmakt med önskemål från vår far. Nu har han sedan tre månader bott hos oss pga vattenskadan och avsaknad av toalett i sin lägenhet och klarar sig inte själv längre. Men vi vill göra rätt från vår sida och hjälpa honom och bevaka sina rättigheter.

Jag har läst på om god man och vad det innebär.

Kan min man som skött all ekonomi sedan 4 månader bli god man till min far med min fars godkännande? (jag förstår att detta prövas i Tingsrätten)

Hur ser möjligheterna för en polisanmälan mot in fars särbo ut? Hans ord mot hennes och han kommer inte ihåg.... Hon har dessutom fått honom att ta ett pantbrev på sin lägenhet på över en miljon där, fast att han själv hade pengar på kontot. Över 500.000 :- har sedan förts över i klumpsummor till hennes konto med blanketter som pappa dock skrivit på. Detta vet han ingenting om. Hon har efter fullmakten även börjat ta hans kort och handlat på diverse ställen dit han själv inte har kunnat ta sig på olika ställen runt om i stan. Min far sitter bara inne.

Kan min man som god man i såfall bevaka min fars egendom. Kan särbon få honom att skriva ett nytt testamente utan god mans vetskap? Vore så tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Angående din första fråga så har din man möjlighet att vara god man. En god man tilldelas en person om man på grund av sjukdom eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp med att bevaka sin rätt och förvalta sin egendom, detta beslutar precis som du säger tingsrätten om (11 kap 4 § Föräldrabalken). Om din far föreslår din man som god man så ska rätten förordna din man detta uppdraget, om han själv vill detta och är lämplig för uppdraget (11 kap 12 § FB). Din man måste alltså fortfarande anses lämplig av tingsrätten även om din far själv vill ha honom som god man. Vad tingsrätten tittar på vid lämplighetsbedömningen varierar lite från fall till fall beroende på hur uppdraget ser ut i det enskilda fallet. Men sådant som ofta tas med är kontroll av belastningsregister och hos kronofogdemyndigheten och om den tilltänkta personen redan har många andra uppdrag. De tittar även på om personen har den kunskap som krävs, vilket varierar lite beroende på vad uppgiften kommer omfatta. Utan någon närmre information om din make så är det troligtvis möjligt för honom att vara god man åt din far, om det inte finns några omständigheter som tyder på att han skulle vara olämplig.

När en god man är tillförordnad har man fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga, vilket innebär att du fortfarande får lov att ingå olika avtal och andra handlingar utan den goda mannens godkännande. En god man behöver alltså inte godkänna något testamente eller liknande och din far kan således skriva ett testamente utan den gode mannens vetskap. Tvärtemot är det till exempel viktigt att den gode mannen inte agerar vittne vid ett upprättande av testamente då det kan medföra att testamentet blir ogiltigt (10 kap 4 § 2 st Ärvdabalken).

Om din fars särbo skulle förmå honom att upprätta ett testamente genom att utnyttja hans oförstånd eller ”svikligen förleder” honom till detta, så medför det automatisk ogiltighet (13 kap 3 § ÄB). Ett testamente ska även för att vara giltigt inneha två stycken vittnen som undertecknar handlingen, vilket också borde försvåra möjligheten för hans särbo att förmå honom (mot sin vilja) skriva ett nytt testamente. Deras underskrifter innebär att man vittnar att testatorn har skrivit under och de ska vara medvetna om att det är ett testamente som undertecknas. Om ett sådant här ogiltigt testamente ändå skulle förekomma i framtiden, är det viktigt att du/ni som arvingar väcker en klandertalan inom sex månader från det att ni fick kännedom om testamentet (14 kap 5 § ÄB). Det går givetvis att återkalla det redan innan, precis som ni redan har gjort. Möjligheterna för hans särbo att upprätta ett giltigt testamente utan din fars vilja, är alltså små men påverkas inte av att han har en god man.

Givetvis ska ni upprätta en polisanmälan mot hans särbo, då det verkar som att hon ingått avtal utan din fars vetskap eller godkännande. Om hans fullmakt är återkallad har hon inte någon som helst rätt att exempelvis använda sig av hans kort och handla för hans pengar. Där skulle jag rekommendera att ni till en början spärrade kortet för att få stopp på detta så snabbt som möjligt. Eventuellt är de avtal (köp) som särbon ingått ogiltiga, ifall tredje man borde inse att särbon har handlat utöver sin befogenhet. Detta plus de andra olika handlingarna särbon har gjort är dock svårt att göra en ordentlig bedömning av här och nu utan att ha fler omständigheter framför sig, då det rör sig om flera olika fall och händelser samt svårt att veta vem som har bevis för vad. Men jag råder er absolut att gå till polisen och upprätta en anmälan, om ni känner att ni vill ha ännu mer koll innan dess så kan ni även kontakta våra jurister på Lawline för en mer specifik utredning om era möjligheter. Det kan ni göra här exempelvis. Jag hoppas att du känner att du fick lite bättre koll nu, annars får du även lov att återkomma här.

Med vänlig hälsning

Carolina LundhRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”