Glömt skanna vissa varor i självskanningen

FRÅGA
En kompis åkte fast i butiken för att inte scannat alla varor. Kommer hon bli polisanmäld nu?
SVAR

Jag förstår din fråga som att din kompis glömt skanna alla varor vid ett köp. Jag vill därför börja med att säga att hon kommer troligtvis inte bli dömd för något brott över huvud taget. Brottsbalken kommer vara aktuell i detta fall.

Enligt 1 kap. 2 § BrB står det att en gärning kan endast vara brottslig om den sker uppsåtligen, om det inte är föreskrivet något annat. Vad det betyder är att för att någon ska kunna dömas till ett brott får handlingen inte vara en olyckshändelse, om det inte står i den specifika lagen. Brottet det eventuellt kan vara fråga om här är snatteri på grund av det ringa värdet och att det skedde i en butiksmiljö. Snatteri finns i 8 kap. 2 § BrB, men den hänvisar i sin tur till stöldparagrafen i 8 kap. 1 § BrB. Det är för att stöld är huvudbrottet.

Som det går att utläsa i stöldparagrafen ska syftet med att ta dem (stöldgodset) vara att tillägna sig det. Alltså att ta det för sig själv. Det var inte syftet för din vän, då hon hade helt enkelt bara glömt att skanna varorna. Hon trodde helt enkelt att hon hade skannat varorna, därmed saknar hon uppsåt till ett tillägnande. Detta gör att om polisen skulle fortsätta förundersökningen och om en åklagare väljer att väcka åtal så kommer domstolen komma fram till att hon inte har uppsåt och då kommer de frikänna henne. Men min bedömning är att åklagaren inte ens kommer att väcka åtal, detta p.g.a. att de vet att det inte är hållbart.

Sammanfattningsvis har din vän glömt av misstag skanna vissa varor, men hon går i tron att hon har skannat varorna, därför är inte uppsåtsrekvisitet uppfyllt. Vilket gör att en domstol inte kan döma henne för snatteri.

Med vänliga hälsningar,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (686)
2021-03-03 Är det brottsligt för min pappa att gömma min säkerhetsdosa?
2021-02-28 Kan socialen ta mitt barn för att jag begått ringa stöld?
2021-02-28 Vad kan påföljden bli för tillgrepp av fortskaffningsmedel?
2021-02-28 Glömde varor i jackfickan

Alla besvarade frågor (89907)