Glömt scanna varor vid självscanning

Hej

Deta har hänt i sommras innan jag skulle på semester har stresad ville handla på City Gross skanade gräger har misat några grejer att skana cir 300 kr blivit stoppad av vakterna. Jag har inte erkänt .

Nu fick jag kallase till polisen med anledning av en pågående utredning. Va blir det nu

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till lagar i Brottsbalken (BrB)

Eventuell brottsrubricering
För du ska kunna dömas för något brott så är utgångspunkten i BrB att man ska ha uppsåt till brottet, om inte lagen säger annat 1 Kap. 2 § BrB. Med uppsåt menas att man utför handlingen med avsikt. Dock kan man även dömas till vissa brott även om uppsåt inte finns, men detta är inte relevant vid ditt fall.

Det brottet som polisen med största sannolikhet kommer att utreda är ringa stöld. Men för att avgöra vad ringa stöld är måste man först kolla på kriterierna för huvudbrottet, stöld. 8 Kap. 1 § BrB.

För att man ska dömas för stöld ska följande kriterier vara uppfyllda.
- Olovligen tagit
- Vad annan tillhör
- Med uppsåt att tillägna sig det
- Och det har inneburit skada för föremålets ägare

Men på grund av värdet på varan samt att det hände i en butiksmiljö kommer det anses vara ringa. 8 Kap. 2 § BrB.

Är alla kriterier för stöld uppfyllda?
Alla de kriterier som jag nämnde måste vara uppfyllda för att man ska kunna dömas för brottet. I ditt fall hade du inte uppsåt att tillägna dig föremålet som du glömt scanna. Du tog inte varan med syfte att inte betala för den, utan av misstag glömde du det. Du trodde att du hade scannat varan med egentligen så hade du inte det. Därför saknas det alltså uppsåt till att tillägna sig varan. Om polisen skulle gå vidare med förundersökningen måste en åklagare välja om åtal ska väckas eller inte. Om det inte finns tillräcklig bevisning från deras sida att du hade uppsåt till brottet kommer de frikänna dig.Men min bedömning är att åklagaren inte ens kommer att väcka åtal eftersom att de vet att det inte är hållbart.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Masis VardanianRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo