Glömde skanna varor i en butik

FRÅGA
Jag har blivit kallad till huvudförhandling i ett mål om ringa stöld där jag hade glömt skanna två varor på citygross. Jag är tidigare ostraffad och har ingen strulig situation på något sätt och är ju därav lite orolig för att bli dömd. Tingsrätten har beslutat att jag inte behöver en offentlig försvaret. Vad är risken att bli dömd och vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att du står åtalad för brottet ringa stöld kommer jag att börja med att redogöra för vad som krävs för att du ska kunna fällas för detta, d.v.s. vilka brottsrekvisit som ska vara uppfyllda.

Stöld

Innan man gör bedömningen av om det är frågan om ett "ringa fall" (ringa stöld) måste du ha uppfyllt rekvisiten för normalgraden av stöld. Brottsbeskrivningen återfinns i 8 kap 1 § brottsbalken.
Rekvisiten går att utläsa ur lagtexten, där det framgår att du OLOVLIGEN ska ha tagit vad ANNAN TILLHÖR med UPPSÅT att TILLÄGNA dig det, för att du ska kunna fällas för brottet stöld.

Du har olovligen tagit vad annan tillhör

Genom att inte scanna de två varorna på City Gross har du olovligen (utan att betala) tagit någonting som tillhör butiken. Du uppfyller alltså de första rekvisiten.

Du har inte haft uppsåt att tillägna dig varorna

Du skriver att du glömde skanna varorna, vilket innebär att du inte har tagit dem med tillägnelseuppsåt. Du hade inte för avsikt att sno varorna med dig hem. Här kommer det att brista i domstol. Brottet stöld är ett s.k. uppsåtsbrott vilket innebär att du inte kan dömas för det om du inte har haft uppsåt till gärningen, det räcker alltså inte med att du har varit oaktsam eller slarvig/glömsk.

Åklagaren måste bevisa att du har haft tillägnelseuppsåt

Väl i domstol är det upp till åklagaren att bevisa att du faktiskt uppfyller rekvisiten för brottet stöld, det är alltså åklagaren som måste bevisa att du har haft tillägnelseuppsåt för att du ska fällas för brottet. Du kommer att betraktas som oskyldig tills dess att motsatsen har bevisats.

Du kommer inte att dömas för ringa stöld

Jag utgår från att det du skriver stämmer när jag drar slutsatsen att du inte kommer kunna fällas för brottet ringa stöld, eftersom att det krävs att du har haft tillägnelseuppsåt - i detta fall var det bara ett misstag från din sida, vilket inte är nog för en fällande dom.

Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en till!

Med vänlig hälsning,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (686)
2021-03-03 Är det brottsligt för min pappa att gömma min säkerhetsdosa?
2021-02-28 Kan socialen ta mitt barn för att jag begått ringa stöld?
2021-02-28 Vad kan påföljden bli för tillgrepp av fortskaffningsmedel?
2021-02-28 Glömde varor i jackfickan

Alla besvarade frågor (89936)