Glömde att skanna varor vid självscanning - vilket straff är rimligt?

FRÅGA
Hej! Jag blev tidigare i veckan tagen på självskanning för stöld i värde av 1700kr. Jag förklarade att det var ett ärligt misstag då jag alltid använt självskanningen ärligt och utan problem. Men eftersom jag gick igenom utgången med oskannade varor räknas det som stöld ändå. När polisen frågade mig hur jag ställde mig till anklagelserna svarade jag: Skyldig till stöld men inte med mening" vilket jag inte är säker på att det var så klokt. Nu har jag precis fått ett brev att förundersökningen genomförts och att om jag vill ta del av förundersökningen kan jag göra det samt att jag kan tillägga något som anses vara viktigt. Mina frågor till er är: -Vad är ett rimligt straff till detta?- Ska jag ändra min ställning till anklagelserna för att eventuellt få mildare straff?- Hur kan jag ta del av förundersökningen?Tack i förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar kommer jag inleda med att klargöra för brottet stöld, just för att jag inte tror att du uppfyller alla rekvisit för det fullbordade brottet, efteråt svarar jag på resterande av dina frågor.

Inledningsvis vill jag kort klargöra brottet stöld. För att begå brottet stöld förutsätts att man olovligen tar något som tillhör annan med tillägnelseuppsåt och att tillgreppet innebär ekonomisk skada (8 kap 1 § brottsbalken). När det kommer till stölder i butiker, brukar man säga att brottet är fullbordat när man går utanför kassan eller ut från butiken. Vilket du har gjort. Detta innebär dock inte att du automatiskt blir dömd för brottet. I ditt fall verkar det vara fråga om ett misstag du gjort och talar för att tillägnelseuppsåt inte finns. Tillägnelseuppsåt innebär kort att man medvetet stjäl för att sälja, byta eller förbruka saken själv. Förutsatt att åklagare väljer väcka åtal senare gäller det för dig att kunna bevisa att det var ett misstag och att du inte hade tillägnelseuppsåt.

Om du döms vad är ett rimligt straff till din gärning?

För att ge dig en verklig bild tänkte jag ta upp fallet NJA 2009 s. 586. I fallet dömdes tre personer för stöld. En av personerna hade tagit med sig varorna ut från butiken och menade i domstol att det var av misstag för att han var upptagen med att snacka i telefon. Vilket domstolen inte ansåg vara trovärdigt. De tre dömdes till villkorlig dom och dagsböter. I fallet bestämde även Högsta domstolen att gränsen mellan snatteri (nu kallas det ringa stöld) och stöld går vid tillgrepp av varor för 1000 kr. I ditt fall ska det då bedömas som stöld med hänsyn till värdet på det tillgripna. Jag vill dock påminna om att alla fall är olika så det är svårt att exakt säga vad ett rimligt straff kan vara.

Ska du ändra din inställning för mildare straff?

Jag uppfattar det som att du inte begått stölden medvetet trots att det var ett fullbordat stöld och därav tycker jag att du borde förklara det och ändra din inställning.

Hur kan du ta del av förundersökningen?

Du bör höra av dig till polisen då det är en offentlig handling. Du har även rätt som misstänkt att del av det som förekommit vid förundersökning när undersökningsledaren har utfört den utredning som han eller hon anser är nödvändig (23 kap. 18 a § RB).

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor. Vid andra funderingar är du välkommen att ställa flera frågor till oss.

Med vänliga hälsningar,

Moneeb Mohsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (599)
2020-06-01 Förrådsägaren vägrar lämna ut mina bilar
2020-05-31 Stöld eller ringa stöld vid tillgrepp av en del av ett större föremål?
2020-05-31 Kan man dömas för stöld om man fått med sig något från affären av misstag?
2020-05-25 Försök till stöld vs. olaga intrång

Alla besvarade frågor (80679)