Giltigt eller ogiltigt testamente

2017-10-09 i Testamente
FRÅGA
min far dog 15 juli. Jag fick en inbjudan till hans begravning 6 dagar innan. Hans f.d sambos barnbarn hade anordnat begravningen. Hon hade dessutom utgivit sig att vara den avlidne barnbarn vilket ej stämmer. Jag o min halv syster visste inte att han varit sjuk i avlidit. Ej fått någon info mellan 15 juli - 12 augusti. Nu kommer det fram att min pappa stod med som säljare på det huset de bott i juni 2016. Inte ett ljud om detta och sambon o han bodde på 2 resp. Vårdboenden efter det. Nu letar fd sambon efter ett testamente. Orolig för att de skriver ett i efterhand. Kan man fuska med detta? Jag och min syster ska väl ha del om det finns pengar efter vår pappa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i Ärvdabalken.

Jag har förstått det som att du har två frågor:

1. Kan man fuska med ett testament?

2. Vad ärver du och din syster?

Om jag inte tolkat dina funderingar rätt så är du varmt välkommen att återkomma!


Fråga 1 – Kan man fuska med ett testamente?

Jag tolkar din fråga om det går att fuska med ett testamente som att någon skriver ett testamente och låtsas som att det är er pappa som gjort detta. Jag antar att detta skulle vara fullt möjligt att göra, det finns dock sätt att försöka ta reda på huruvida det är er pappa som har skrivit testamentet eller inte. Det finns nämligen formkrav för hur en skriver testamente (10 kapitlet ärvdabalken).

Formkrav för testamente

1. Det ska upprättas skriftligt

2. Det ska finnas två vittnen (som inte är under 15 år, nära släktingar, make eller sambo samt att vittnena inte får stå med i testamentet)

3. Testatorn ska underteckna testamentet med vittnena närvarande

4. Vittnena ska underteckna testamentet

Ett testamente som inte uppfyller formkraven är ogiltigt (13:1 ärvdabalken). Ett testamente som inte är skrivit av er pappa uppfyller därmed inte formkraven och är ogiltigt.

Ogiltigt testamente

Om de skulle hitta ett testamente som du och din syster misstänker inte är skrivit av er pappa kan ni väcka klandertalan (14:5 ärvdabalken). Detta ska ske inom sex månader från det att ni delgavs testamentet. Du och din syster kan väcka klandertalan eftersom att ni är arvingar (2:1 ärvdabalken).

Fråga 2 – Vad ärver du och din syster?

Jag förutsätter att du och din syster är er pappas enda barn. Barn till en avliden är bröstarvingar (2:1 ärvdabalken). Utan ett testamente kommer därför du och din syster att få ärva allt (100 % tillsammans, 50 % vardera) efter er pappa. Om det däremot finns ett giltigt testamente kan er pappa ha testamenterat bort upp till hälften av hans tillgångar till någon annan (så att du och din syster ärver 25 % vardera och någon annan ärver 50 %) (7:1 ärvdabalken).

Exempel med testamente

Din pappa hade 1 000 kr i tillgångar vid sin bortgång. Enligt hans giltiga testamente ärver du 250 kr, din syster 250 kr och resterande 500 kr kan er pappa ha testamenterat till vem som helst.

Exempel utan testamente

Din pappa hade 1 000 kr i tillgångar vid sin borgång. Du och din syster är er pappas enda barn. Du ärver 500 kr och din syster ärver 500 kr efter er pappa.

Svar

Om ett testamente efter din pappa hittas och du misstänker att det är ogiltigt kan du väcka klandertalan. Skulle din pappa ha ett giltigt testamente så kan han ha testamenterat bort upp till 50 % av sina tillgångar, men du och din syster kommer alltid att få ärva åtminstone 25 % vardera. Om han däremot inte har ett testamente så ärver du och din syster 50 % vardera av hans tillgångar.

Jag hoppas att du känner att du fått ett tydligt svar på din fråga. Om du har några vidare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa!

Vänligen,

Ronja Westlin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2971)
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?
2021-11-27 Vittnen och testamente
2021-11-24 Tolkning av testamente
2021-11-24 Kan efterlevande make testamentera bort den först avlidnes egendom?

Alla besvarade frågor (97338)