Giltigheten av omyndigs borgensförbindelse m.m.

2015-09-22 i Omyndiga
FRÅGA
Jag har en påbörjad skuldsanering1989 gick min son i borgen för min hyreslägenhet , han var då inte fyllda 18 år, jag har inga papper kvar på det, Men nu när min skuldsanering gick igenom mitt, så skickades dom kraven på borgensåtagande från hyran till min son, att han är i skuld med 5000.000Jag har inga egna papper på det, och min son svarar inte mig:(( Är det inte preskriberat ???? Tacksam för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En omyndig person får enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken inte åta sig en borgensförbindelse. Från detta finns undantag, exempelvis för förälder att låta ens barn ingå en borgensförbindelse med överförmyndarens godkännande. I varje kommun finns en överförmyndare som utövar tillsyn över föräldrar, goda män och förvaltare. Denne måste alltså godkänna avtalet för att det ska vara giltigt. Om godkännande inte har inhämtats från överförmyndaren, kan din son inte hållas ansvarig för hyran enligt borgensförbindelsen.

Du framför emellertid att du inte har några papper kvar. Det blir därför en bevisfråga. Finns det något som indikerar på vilket datum som borgensförbindelsen ingicks? I så fall är det inga problem att koppla det till din sons ålder vid tillfället för borgensförbindelsen.

Har du genomgått en skuldsanering, utgår jag ifrån att dina skulder är nedsatta eller helt borta. Du ansvarar då för de skulder som eventuellt återstår. Din son bär inget ansvar för det eftersom han inte var myndig vid tiden för borgensförbindelsen (om inte överförmyndaren har godkänt det).

En skuld avskrivs (preskriberas) normalt efter tio år. Det förutsätter dock att du inte har hört något från motparten, vilket verkar vara din hyresvärd i det här fallet. Har du fått en hyra, påminnelse, betalningskrav eller brev i annat hänseende som tar sikte på skulden, så börjar preskriptionstiden på nytt (s.k. preskriptionsavbrott). Har du en skuld sedan 1989, och får en påminnelse om att betala 1998, så börjar preskriptionstiden på tio år att löpa på nytt igen. Jag kan därför inte svara på om skulden är preskriberad, utan du får bedöma det själv.

Behöver du hjälp med att bestrida borgensförbindelsen, annat krav från din hyresvärd, eller att bedöma om skulden är preskriberad, är du välkommen att ta kontakt med mig så återkommer jag. Har du några funderingar över mitt svar kan du också ta kontakt med mig på min mail.

Med vänliga hälsningar

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (126)
2020-09-17 Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?
2020-07-16 Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?
2020-07-15 Ingått låneavtal med omyndig person - går det att få tillbaka pengarna?
2020-04-06 Får omyndiga stå med på hyreskontrakt tillsammans med vårdnadshavaren?

Alla besvarade frågor (85192)