Giltigheten av ett testamente

2020-12-31 i Testamente
FRÅGA
HejMin halvbror och hans mamma har tidigare bott hos en man som nu har avlidigt, hon har en kopia på ett testamente, jag sa till henne att jag tror att det fattas en sida, det måste väll vara bevittnat av 2 personer ? På pappret ser jag bara mannens underskrift.Min brors mammma har försökt komma i kontakt med mannens bröder men de svarar inte, vet ni något sett om man kan hitta vilka som har hand om en persons dödsbo ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör testamentsrätt och regler om detta finns i ärvdabalken (ÄB).

Är en kopia av ett testamente giltigt?

Som jag uppfattar det rör din fråga främst om testamentet är giltigt på grund av att det inte har bevittnats. Det finns dock annan omständighet som i första hand kan bli problematiskt, vilken är att din mamma endast har en kopia. Utgångspunkten är att det krävs en originalhandling för att testamentet ska anses giltigt. En kopia kan dock vara giltig om originalhandlingen har uppfyllt de formkrav som finns och att det inte finns skäl att anta att kopians innehåll inte skulle överensstämma med originalet.

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

För att ett vanligt testamente ska vara giltigt måste det vara skriftligt och bevittnat av två personer. Därutöver måste både testatorn (den som upprättar testamentet) och vittnena skriva under (10 kap. 1 § ÄB). Uppfylls inte dessa krav är testamentet ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB). För att ogiltigheten ska få genomslag måste det dock klandras av en arvinge. Görs inte detta inom sex månader från det att en arvinge fick del av testamentet, är testamentet fortfarande giltigt (14 kap. 5 § ÄB). Giltigheten av testamentet beror alltså på om någon arvinge väljer att klandra det eller inte.

Om det är så att originalet uppfyller dessa formkrav bör kopian godtas, även om kopian inte anses uppfylla kraven. Om originalet inte kan hittas får ni föra bevisning om att originalet har kommit bort av misstag och att det som står i testamentet ger uttryck för den avlidnes vilja. Annars kan det nämligen uppfattas som att den avlidne har återkallat sitt testamente och då kommer testamentet, inklusive kopian anses ogiltigt (10 kap. 5 § ÄB).

Vart finns information om vem eller vilka som är dödsbodelägare?

De som tar hand om en persons dödsbo kallas för dödsbodelägare. Dessa kan vara efterlevande make eller sambo, arvingar eller universella testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB). Tyvärr går det inte att se vem som exakt är dödsbodelägare i en viss situation. Min rekommendation är därför att ni försöker kontakta den avlidnes bröder igen. Om den avlidne har andra släktingar får ni försöka kontakta dessa istället.

Sammanfattning och rådgivning

Testamentet som din mamma har är endast en kopia. Ni bör därför försöka leta upp originaltestamentet. Om det inte kan hittas får ni föra bevisning om att originalet fortfarande är gällande. Då din fråga är viktig skulle jag rekommendera dig/er att ta ytterligare kontakt med Lawline för att få mer kvalificerad juridisk rådgivning. Här kan ni boka tid med en jurist och här finns kontakterna till vår telefonrådgivning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Ellinor Bäckström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2819)
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Alla besvarade frågor (91191)