Giltigheten av äldre aktieägaravtal då nytt ingåtts

2016-03-26 i Avtal
FRÅGA
Om man har fler aktieägaravtal pågrund av nyemission där nya klausuler har införts pågren av de nya aktieägarna. Vad gäller om de nya avtalen inte ogiltigförklarar de förgående. Vilket aval gäller för den som äger aktier sedan första avtalet?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Ett avtal äger endast tillämpning mellan de avtalsslutande parterna. För att ett aktieägaravtal överhuvudtaget skall binda en viss part krävs således att denna är del därav. Vidare skall, vid konflikt mellan avtal, ett nyare som huvudregel äga företräde även om det äldre inte uttryckligen hävts.

Förekommer delvis stridande villkor i avtalen blir det ytterst fråga om att uttolka vilken giltighet tidigare avtal avsetts få vid ingåendet av det senare. Härvid beaktas i första hand lydelsen av det senare avtalet och därutöver vad som i mindre precisa ordalag brukar benämnas ”övriga omständigheter”. Exakt vid vilka omständigheter avseende skall fästas går inte att ange då antalet sätt att uttrycka en viss vilja är i det närmaste obegränsat. Gemensamt för dem alla är emellertid att de i någon mån indikerar förekomsten av en vilja att bli bunden vid ett avtal med ett visst innehåll.Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1367)
2020-10-29 Fel pris på vara
2020-10-26 Vad gäller enligt avtal om hund med bibehållen avelsrätt
2020-10-25 Kan ett företag neka att utföra en tjänst åt en kund?
2020-10-25 Får säljare av ett spel ställa krav som inte återgivits i avtalsvillkoren?

Alla besvarade frågor (85553)