Giltighet i kopia av testamente

2015-08-26 i Testamente
FRÅGA
Hej, om ett original på testamente är försvunnit men det finns kopior , gäller kopian då.Bevisbördan är stark, personerna som bevittnat testamentet är i livet , har också pratat flera gångerom testamentet under åren som gått med den nu avlidne, och fått besked om att testamentet skall gälla som det är skrivit, personerna är villiga att ställa upp som vittne till detta.<är det möjligt att driva detta juridiskt och ev. få rätt .Detta är en mormor som testamenterat halva sin fastighet på sin två barnbarn, Barnen har inte haft någon kontakt med sin avlidne mamma på många år.Barnen har varit i fastigheten efter dödsfallet och hittat "kopiorna" dom har varit i dödsboet trotts stark osämja mellan bodelarna.Kopia har också funnits hos personerna som varit med vid testamentets tillkommande och sombevittnat detta.tacksam för svar.MVH Kerstin Svensson ( barnbarnens farmor)
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Normalt är kopia av testamente inte giltigt eftersom det inte går att bedöma om testator har återkallat (ex förstört) originalet. Finns inget original, är utgångspunkten att testamentet är återkallat eftersom det presumeras ha varit testatorns yttersta vilja. Som du ser, använder jag ord som "normalt" och "utgångspunkt". Det medför att en kopia inte nödvändigtvis är ogiltig.

I tidigare mål (NJA 1977 s. 168 och HovR T 2277-08, 2009-05-11) har en kopia ansetts vara giltig. Avgörande är en bedömning av förhållandena i övrigt kring testator och det upprättade testamentet. Frågan i ert fall är om testamentet har återkallats av testator eller om kopian vid tiden för den avlidnes död gav uttryck för dennes sista vilja. Om testamentet upprättades förhållandevis kort tid före döden, och om en undertecknad och bevittnad kopia av testamentet har funnits kvar, får kopian i brist på bevis som talar i annan riktning, anse utgöra tillräcklig bevisning för att anse testamentet som den avlidnes sista vilja.

Som du säkert förstår kan jag inte avgöra om kopian bär på rättslig giltighet eller inte. Ni får bedöma det mot bakgrund av vad jag har framfört i mitt svar. Avgörande faktorer är när testamentet upprättades, om den har upprättats korrekt från början (vittnen, underskrifter m.m.), och förhållanden i övrigt som kan vara av betydelse. Kan det föras bevisning för att testamentet är återkallat till följd av testators vilja, kan det vara svårt att argumentera för kopians giltighet.

Testamentet får anses giltigt tills den avlidnes barn gör gällande att det är ogiltigt (klandertalan). Ni behöver inte driva ärendet vidare om den avlidnes barn inte motsätter sig testamentets innehåll. Om de klandrar testamentet, måste de inom sex månader från det att de tog del av testamentet, föra klandertalan. Annars går deras rätt förlorad. Stöd för detta finner du i 14 kap. 5 § ärvdabalken (1958:637).

Behöver ni hjälp med att driva ärendet, kan jag hänvisa er till en erfaren arvsjurist som kan ta sig an uppdraget. Ni kan enkelt boka en tid här.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll