Giltighet hos avtal med inklistrad signatur

2015-08-17 i Avtal
FRÅGA
Hej. Jag vill skriva på ett PDF formulär och skicka in via mail. Är det giltigt om jag skriver min signatur, fotar av den, klistrar in bilden av underskriften i dokumentet (finns till och med en funktion för det i Adobe Reader!) och mailar över?På dokumentet, vid rutan, står det bara "namnteckning".Tack på förhand!
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett avtal ingås genom att ett anbud accepteras, se 1 § lagen (1915:218) om avtal och rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, avtalslagen. Ett avtal kan ingås muntligt, skriftligt, via fax, telefon, dator eller liknande. Det finns ingen fastskriven form. Undertecknande är heller inte en förutsättning för giltighet. Den som menar att ett avtal har ingåtts har bevisbördan för sitt påstående. En underskrift gör det lättare att bevisa att ett avtal har ingåtts.

Om ett anbud eller en accept klistras in och sedan skrivs ut hos mottagaren är avtalets värde som bevis något mindre eftersom utskriften med underskriften är en kopia. Av denna anledning förekommer det ofta att båda parter skriver under samma dokument. Vill man vara ännu mer säker på sin sak kan man även be någon bevittna namnteckningen.

Sammanfattningsvis kan sägas att avtalet är giltigt. Bevisvärdet är något mindre än om båda parter undertecknar samma orginaldokument, men avtalet är tämligen hållbart i vart fall.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1355)
2020-09-24 Bundenhet - Fullmakt - VD:s behörighet i aktiebolag - Vad gäller?
2020-09-17 Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?
2020-09-16 Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?
2020-09-13 Jag och min klass bokade en studentskiva. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka?

Alla besvarade frågor (84514)