Giltighet av umgängesavtal

2020-07-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hejsan sedan tidigare har jag och mamman till vårat barn haft ungängesavtal där mamman pga pyskiskohälsa, droger och andra problem fått träffa barner vissa dagar där jag varit närvarande. Nu ligger de till som såhär att vi genom bägge kommit överens hos familjerätten har skrivit över vårdnaden på mig så nu har jag ensam vårdnad. Min fråga är gäller fortfarande tidigare umgängesavtal då det inte avtalades om något på plats när vi skrev på för vårdnaden hos familjerätten och hur funkar de med umgängesrätten då den andra föräldern kan kräva på kortbasis att få ha umgänge och ibland även försöka med så långt som att vilja träffa barnet själv.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnad och umgänge är två olika saker, är det så att ni har ett giltigt umgängesavtal gäller det fortfarande. Barnet har rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Det här betyder inte att umgängesföräldern har rätt att träffa barnet när som helst utan ett avtal eller dom rörande umgänget måste fortfarande följas.

Vill du få till en ändring eller precisera umgänget kan ni skriva ett nytt umgängesavtal hos familjerätten (6 kap. 15 a § 3 st. föräldrabalken). Då kan ni bland annat precisera vilka dagar och tider umgänget ska ske, samt eventuella resekostnader i samband med umgänget. Är avtalet skriftligt och godkänd av socialnämnden får det samma rättsverkan som en dom och måste således följas, annars kan man begäran verkställighet. En ändring av umgänget kan även beslutas av domstol. Behöver ni hjälp med att komma överens i frågor som rör umgänget kan ni även hos familjerätten få hjälp att nå enighet genom samarbetssamtal

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1636)
2021-02-24 Var kan man få hjälp om umgängesfrågor?
2021-02-22 Kan en förälder neka barns umgänge med den andra föräldern när gemensam vårdnad föreligger?
2021-02-14 Skolval vid gemensam vårdnad
2021-02-13 Umgänge med barn som inte vill

Alla besvarade frågor (89563)