FrågaAVTALSRÄTTAvtal05/09/2018

Giltighet av kopior på fullmakter

Är en kopia av fullmakt giltig

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller vid fullmakter regleras i Sverige i avtalslagen (AvtL) 2 kap.

När det gäller fullmakter överlag finns inga formkrav, dvs. det finns inga lagar som reglerar hur en fullmakt ska se ut. Även en muntlig fullmakt är giltig. Eftersom det inte finns några formkrav är alltså svaret på din fråga: ja. Kopior på fullmakter är giltiga.

Banker och andra företag har dock ofta riktlinjer för hur de vill att en fullmakt ska se ut för att acceptera fullmakten. En kopia på en skriftlig fullmakt kan därför hindra personen med fullmakten (fullmäktigen) att utföra det som fullmakten rent juridiskt ger personen tillåtelse att göra. Detta problem finns dock med alla typer av fullmakter då exempelvis ett företag kan anse att fullmakten inte är tillräckligt tillfredställande, dvs. att det finns tveksamhet om fullmakten gäller, är äkta eller på något annat sätt verkar tvivelaktig. Att ha fullmaktens original som är undertecknad och gärna bevittnad ger därför större möjligheter att kunna utföra det man fått i uppdrag att utföra än vad en kopia eller muntlig fullmakt ger.

I vissa fall krävs dock skriftliga fullmakter bl.a. enligt 27 § andra stycket AvtL vilket reglerar olika typer av överlåtelser (köp, byte, gåva) av fast egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Marcus KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”