Giftorättsgods och samboegendom

FRÅGA
Hej. Vad ingår i samboegendom resp. giftorättsgods? Jag undrar mest om t ex pengar på bankkonton, aktier, fonder och t ex pengar på IS konton ingår. Vore bra om ni kunde specificera detta gällande sambos resp. makar. Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som gifta makar utgör all egendom som huvudregel giftorättsgods, äktenskapsbalken (ÄktB) 7:1. Detta så länge ingen egendom är undantagen som enskild.

Giftorättsgodset är vidare det som ska fördelas vid bodelningen, 10:1 ÄktB.

Vad gäller egendomsfördelningen vid samboförhållanden är det enbart bostad och bohag som ingår i den, 3 § sambolagen, varvid det är endast den egendom som ska fördelas vid en separation. Detta gäller dock endast om bostaden och bohaget har införskaffat i syfte att det ska nyttjas gemensamt av båda samborna.

Som bohag ingår hushållsmaskiner och inre lösöre som är ämnat för det gemensamma hemmet, 6 § sambolagen. Aktier, fonder och pengar på ett konto räknas inte in i bohaget och utgör alltså inte samboegendom.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på det du frågade efter.
Har du ytterligare frågor så återkom gärna till oss så ska vi försöka hjälpa dig vidare.

Ha en bra dag!

Vänliga hälsningar,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?