Giftorättsgods och enskild egendom vid makes bortgång när det finns särkullbarn

2015-10-26 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej min syster har avlidit och jag och min bror kommer att ärva pengar från henne eftersom hon inte har några andra anhöriga. Pengarna kommer att sättas in på konto som jag har tillsammans med min man, nu är det så att min man är mycket svårt sjuk och har kanske inte så långt kvar att leva, han har 2 barn, vad kommer att hända med pengarna vid hans bortgång. Skall jag öppna ett konto i mitt namn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med antar jag att du vill veta hur du bör göra för att arvet från din syster inte ska delas upp och tilldelas din makes barn vid hans bortgång. Jag tänkte först förklara hur det ser ut när arvet är giftorättsgods och därefter berätta vad du kan göra för att din makes barn inte ska ta del av din systers arv.

När en make avlider sker en bodelning, 1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (här) samt (här). I bodelningen ingår giftorättsgodset, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (här). Som huvudregel är all egendom som tillhör er giftorättsgods, såvida ni inte har avtalat om att det ska vara enskild egendom (här).

Med utgångspunkt i detta kommer det ske en bodelning när din make avlider, där ert giftorättsgods kommer att ingå. Som huvudregel är ditt arv en del i ert giftorättsgods, vilket innebär att det kommer ingå i bodelningen och delas på hälften. Din makes del av bodelningen (plus eventuell enskild egendom) utgör hans kvarlåtenskap, alltså det som ärvs av hans barn. Eftersom din makes barn är särkullbarn, det vill säga inte inom ert äktenskap, har de rätt att få ut sitt arv direkt, 3 kap. 1 § ärvdabalken (här).

Att du öppnar ett konto i ditt namn kommer inte göra att arvet från din syster inte ingår i bodelningen, eftersom pengarna fortfarande är giftorättsgods. Om du inte vill att din makes barn ska ta del av arvet från din syster bör du dels öppna ett separat konto i ditt namn för att hålla pengarna separerade från era gemensamma pengar, men även upprätta ett äktenskapsförord där det föreskrivs att arvet från din syster ska vara din enskilda egendom, 7 kap. 2 § 1 punkten äktenskapsbalken (här). På så sätt kommer arvet från din syster inte att ingå i bodelningen vid din mans bortgång och kommer alltså inte att ingå i din makes kvarlåtenskap.

Äktenskapsförordet måste undertecknas av dig och din make och sedan skickas in till Skatteverket, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (här).

Sammanfattningsvis kommer alltså arvet från din syster att ingå i bodelningen vid din mans bortgång och således ingå i hans kvarlåtenskap som tilldelas hans barn. För att undvika att arvet ingår i bodelningen bör du öppna ett separat konto för att hålla pengarna avskilda, samt upprätta ett äktenskapsförord om att arvet ska vara din enskilda egendom.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (401)
2021-04-02 Hur påverkas arvet av bl.a. äktenskapsförord?
2021-04-01 Kan giftorättsgods omvandlas till enskild egendom efter ena makens bortgång?
2021-03-15 Enskild egendom genom testamente eller gåvobrev
2021-03-01 Tolkning av ett villkor i ett gåvobrev

Alla besvarade frågor (91127)