Giftorättsgods kontra enskild egendom

FRÅGA
Jag och min man är gifta och vi har två barn var. Min man har inget sparande men står som ägare till våran bil och halva fritidshuset.Jag har en större buffert som jag sparar regelbundet i, jag ärvde från min farmor och farfar och har fått lite från min mor och far. Om han skulle avlida och hans två barn som ska ha laglotten, hur räknar man då. Mina sparpengar är väl mina?Vad ska jag ta för pengar? måste jag sälja bil och fritidshus.Samma gäller ju om jag avlider, hur kan mina barn få laglotten om inte min man har något sparande alls?Det är så svårt att förstå hur det fungerar .
SVAR

Tack för din fråga.

Svaret på dina frågor grundar sig i det följande; all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods och ingår därmed i en delning i händelse av att exempelvis någon av makarna avlider. Detta framgår ur äktenskapsbalkens 7 kapitel 1 §, och i dess nästkommande lagrum definieras vad som är enskild egendom:

Enskild egendom är

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda, 4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket.

Förenklat kan man säga som så att det krävs ett tydligt förklarat villkor, med fördel också skriftligt sådant, för att något skall klassas som enskild egendom. Detta gäller exempelvis de pengar du tidigare ärvt.

Hoppas detta gett dig klarhet i frågan.

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll