Gifta sig trots avslagen asylansökan

2017-02-05 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag och min sambo vill gifta oss, han har fått avslag på sin asylansökning, hur skall vi gå till väga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De krav som uppställs för att kunna gifta sig regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 2 kap 1 §ÄktB måste båda parter vara över 18 år. Dessutom får man inte vara släkt i upp- eller nedstigande led eller redan vara gift/ha registrerat partnerskap med annan person - 2 kap 3-4 §§. En förutsättning för att kunna ingå äktenskap är även att det gjorts en hindersprövning i enlighet med 3 kap 1 §. Ansökningen gör ni gemensamt och själva prövningen utförs av skatteverket. När det gäller giftermål med en person som varken är eller ska bli folkbokförd här i landet skall vid hinderprövningen uppvisas ett intyg av utländsk myndighet om sin behörighet att ingå äktenskapet, om ett sådant intyg kan anskaffas. Detta följer av 3 kap 2 §. Om skatteverket inte finner några hinder mot äktenskapet ska ett sådant intyg utfärdas - 3 kap 4 §. Intyget är giltigt i fyra månader från att det utfärdats. När ett sådant intyg erhållits har ni alltså möjlighet att gifta er. För mer information - klicka här.

Härefter skulle ni kunna göra en ny asylansökan. Om ni både skulle vara sambor och gifta är detta helt klart något som skulle beaktas och läggas vikt vid i en eventuell seriositetsprövning (ifråga om anhöriginvandring). Att vara sambos talar starkt för att ni inte enbart ingått äktenskap i syfte att erhålla uppehållstillstånd. En beviljad asylansökan ligger därmed närmare tillhands om ni skulle gifta er först - se 5 kap 3 § utlänningslagen.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Nina Erlandsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1206)
2021-07-26 Adoptera för medborgarskap
2021-07-25 Hur söker man asyl i Sverige?
2021-07-23 Kan min amerikanska flickvän få uppehållstillstånd i Sverige?
2021-07-23 Gift med svensk medborgare, kan jag få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (94273)