Gifta sig med asylsökande?

2015-10-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Kan jag gifta mig med min pojkvän fast han är asylsökande och har inte fått ett beslut från migrationsverket samt innebär det att han måste lämna landet
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Du kan gifta dig med en asylsökande i Sverige, så länge kraven i äktenskapsbalken är uppfyllda (se: här). Här krävs bland annat att parterna genomgår en hindersprövning hos Skatteverket. Beträffande personer inte är är folkbokförda i Sverige kan det komma att krävas ytterligare intyg på att personen är behörig att ingå äktenskap.

Att personen gift sig i Sverige innebär inte att personen måste åka tillbaka till sitt hemland för att söka pånytt därifrån. Den ursprungliga asylansökan kvarstår tills dess att den sökande fått ett slutligt beslut i frågan om asyl. Huvudregeln enligt utlänningslagen är att ansökningar om uppehållstillstånd baserat på anknytning är dock att denna ska göras från den sökandes hemland. Det finns dock undantag från detta krav - exempelvis om ett upprätthållande av huvudregeln bedöms oskäligt i det enskilda fallet.

Robin Henningson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll