FrågaFAMILJERÄTTFaderskap13/07/2021

Gift kvinna får barn med annan man, arv och faderskap?

https://lagen.nu/1949:381En gift kvinna får barn med en annan man. Vem registreras som far och hur är arvsrätten? Ärver barnet från både den äkta mannen och den biologiska pappan?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att om modern är gift med någon när barnet föds är denna att anse som barnets far, 1 kap. 1 § föräldrabalken. Detta förhållande kan ändras om barnets mor eller far skulle väcka talan om att häva faderskapet, 3 kap. 1-2 §§ föräldrabalken.

Barnets biologiska far kan fastställas som barnets far genom bekräftelse eller dom, 1 kap. 3 § föräldrabalken. Bekräftelsen av faderskap ska göras skriftligt inför två vittnen. Denna ska sedan skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern, 1 kap. 4 § föräldrabalken. Rätten kan även fastställa faderskapet genom dom om det går att genomföra en genetisk undersökning som visar att någon annan är barnets far.

Arv

Det som är relevant när det gäller arvsfrågor är vem som i juridisk mening är far till barnet, dvs. vem som enligt folkbokföringen är angiven som far till barnet.

Barn ärver från sina föräldrar först, så som bröstarvingar, 2 kap. 1 § ärvdabalken. Med föräldrar menas i den bestämmelsen inte genetisk förälder, utan juridisk. Den som har bekräftat faderskapet är rättsligt sätt far, 1 kap. 3-4 § föräldrabalken.

Av 2 kap. 1 § första stycket ärvdabalken framgår att när inget testamente har skrivits så ärver den avlidnes barn den avlidnes egendom och att barnen delar lika på arvet.

Den som vill skriva ett testamente kan i princip testamentera vad den vill till vem den vill, så länge vissa formkrav för testamentet följs, se 10 kap. 1 § ärvdabalken. Ett undantag från detta är att barn alltid har rätt att få ut hälften av det de skulle ha ärvt från sin förälder, oavsett vad föräldern skrivit i sitt testamente, 7 kap. 1 § ärvdabalken.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg PalmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000