Gift kvinna får barn med annan man, arv och faderskap?

2021-07-13 i Faderskap
FRÅGA
https://lagen.nu/1949:381En gift kvinna får barn med en annan man. Vem registreras som far och hur är arvsrätten? Ärver barnet från både den äkta mannen och den biologiska pappan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att om modern är gift med någon när barnet föds är denna att anse som barnets far, 1 kap. 1 § föräldrabalken. Detta förhållande kan ändras om barnets mor eller far skulle väcka talan om att häva faderskapet, 3 kap. 1-2 §§ föräldrabalken.

Barnets biologiska far kan fastställas som barnets far genom bekräftelse eller dom, 1 kap. 3 § föräldrabalken. Bekräftelsen av faderskap ska göras skriftligt inför två vittnen. Denna ska sedan skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern, 1 kap. 4 § föräldrabalken. Rätten kan även fastställa faderskapet genom dom om det går att genomföra en genetisk undersökning som visar att någon annan är barnets far.

Arv

Det som är relevant när det gäller arvsfrågor är vem som i juridisk mening är far till barnet, dvs. vem som enligt folkbokföringen är angiven som far till barnet.

Barn ärver från sina föräldrar först, så som bröstarvingar, 2 kap. 1 § ärvdabalken. Med föräldrar menas i den bestämmelsen inte genetisk förälder, utan juridisk. Den som har bekräftat faderskapet är rättsligt sätt far, 1 kap. 3-4 § föräldrabalken.

Av 2 kap. 1 § första stycket ärvdabalken framgår att när inget testamente har skrivits så ärver den avlidnes barn den avlidnes egendom och att barnen delar lika på arvet.

Den som vill skriva ett testamente kan i princip testamentera vad den vill till vem den vill, så länge vissa formkrav för testamentet följs, se 10 kap. 1 § ärvdabalken. Ett undantag från detta är att barn alltid har rätt att få ut hälften av det de skulle ha ärvt från sin förälder, oavsett vad föräldern skrivit i sitt testamente, 7 kap. 1 § ärvdabalken.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (366)
2021-09-14 Varför donatorn blir förälder vid heminsemination
2021-08-31 Kan man tvingas att lämna blodprov vid faderskapstest?
2021-08-20 Hur fastställs ett faderskap?
2021-08-19 Hur fastställs ett faderskap?

Alla besvarade frågor (95867)