Ger tidigare gåva rätt till arv?

2019-12-26 i Förskott på arv
FRÅGA
Min far dog för ett år sedan. Och för 5år sedan så gav min far bort sin lägenhet till min bror. Jag undrar om jag har rätt till arv på den lägenheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Enligt 6:2 ÄB ska gåva till bröstarvinge (barn) ses som förskott på arv om inte något annat specifikt framgår (till exempel ett gåvobrev som uttryckligen anger att gåvan inte ska ses som förskott på arv). Om din far gav bort lägenheten till din bror utan särskild föreskrift var det att anse som ett förskott på arv till din bror.

Värdet på gåvan avräknas senare på det framtida arvet. Av 6:3 ÄB framgår att avräkningen av förskott sker utifrån egendomens värde vid dagen för gåvan.

När arvet sedan ska räknas ut kommer värdet på lägenheten räknas in som en del av din brors arvslott som sedan avräknas. Det är meningen att alla bröstarvingar har rätt till lika stor lott men om gåvans värde överstiger värdet på arvslotten blir man inte återbetalningsskyldig.

Sammanfattningsvis har du inte rätt till arv på den lägenheten eftersom den nu tillhör din bror. Om lägenheten översteg värdet av resterande egendom har antagligen din bror redan fått ut "sin" del av arvet, och du kommer därmed erhålla resten (om ni inte har fler syskon).

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Lindeborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1123)
2020-08-03 Kan jag få ut mitt arv i förskott?
2020-08-01 Vad gäller vid förskott på arv? Kan mina släktingar kräva pengar för en gåva jag mottagit?
2020-07-31 Förskott på arv och vilket värde på gåvan ska användas?
2020-07-29 Vad utgör förskott på arv?

Alla besvarade frågor (82582)