Ger en visning inför en lägenhetsförsäljning en hyresvärd rätt till tillträde?

Hej, jag har ett andrahandskontrakt med min hyresvärd. Denna lägenhet är en föreningslägenhet som min hyresvärd köpt. Efter första året skrev jag och hyresvärden ett nytt kontrakt för ytterligare ett år. Nu på förstadagen av ny kontrakten,hyresvärden tänker sälja lägenheten. Det står inget i vårt kontrakt om detta, men hyresvärden säger att jag måste hjälpa med vissningar och såna saker men kan inte jag på grund av personliga problem. Kräver lagen att jag måste göra detta om vi inte har kommit överens?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du hyr en bostadsrättslägenhet i andra hand av bostadsrättsägaren. 

Vilka lagar är tillämpliga? 

Det är privatuthyrningslagen (PUL) som reglerar uthyrning av bostadsrätter och jordabalken (JB) som reglerar hyresvillkoren mellan hyresvärden och hyresgästen som är aktuella lagar i ditt fall. Det är nämligen så att om inget annat följer av PUL, så gäller reglerna i 12 kapitel JB (1 § 2 st. PUL). 

Hur lång en uppsägningstid har en andrahandshyresgäst som hyr av en bostadsrättshavare?

När ett andrahandshyresavtal med en bostadsrättshavare ingås för bestämd tid, som exempelvis för ett år, så upphör avtalet att gälla vid hyrestidens slut, men ett sådant tidsbestämt hyresavtal får även sägas upp tidigare (3 § 1 st. PUL). Du som hyresgäst har en uppsägningstid på tre månader, om din hyresvärd säger upp ditt hyresavtal i förtid (3 § 2 st. PUL). 

Får en hyresgäst neka sin hyresvärd tillträde till lägenheten på grund av visning?

En hyresgäst är skyldig att på lämplig tid låta andra potentiella hyresgäster titta på lägenheten, men det krävs att lägenheten är ”ledig till uthyrning” (12:26 1 st. JB). Med lämplig tid menas dag- eller kvällstid, men hyresgästen får motsätta sig, om tiden är särskilt olämplig. Att lägenheten är ledig till uthyrning betyder att hyresgästen i princip ska flytta ut, vilket gäller exempelvis när man har ett tidsbestämt avtal. Det ovan sagda betyder däremot att om din hyresvärd vill sälja sin bostadsrätt, så har du rätt att neka ett tillträde till lägenheten under hela din hyrestid.  

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är att du inte har någon juridisk skyldighet att ge din hyresvärd tillträde till lägenheten, så länge syftet med visningarna är att sälja bostadsrätten. Du behöver därför inte heller hjälpa till med visningarna. Om din hyresvärd skulle säga upp ditt hyresavtal därför att du inte vill hjälpa till med visningarna, så har du rätt till tre månaders uppsägningstid. Jag skulle rekommendera att du ändå hjälper till med visningarna, även om du inte behöver hjälpa till, därför att det kan vara bra med en rekommendation från hyresvärden när du söker en ny bostad senare.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”